Svenskstuderande på digitalt museibesök om vikingar

Flera svenska museer erbjuder numera digitala visningar. När B1-studenterna i svenska vid Georg-August-Universität Göttingen och Universität Paderborn arbetade med temat vikingatiden fick de en digital visning av utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet.
Utställningsmontrar med föremål från Vikingatiden

Svensklektorerna Marianne Broermann, Georg-August-Universität Göttingen, och Lena Berglind, Universität Paderborn, berättar här mer om det digitala besöket och ger tips på läromedel.

Under tre veckors tid arbetade vi med temat vikingatiden i våra svenskkurser på nivå B1. För att göra undervisningen mer autentisk fick vi besök online av Elisabet Ryd, museipedagog på Historiska museet. Besöket gav studenterna fördjupade kunskaper. De fick ta del av Historiska museets bilder och föremål samt ställa frågor till en expert. Detta för att sprida en mer vetenskaplig bild av vikingatiden och förhoppningsvis ändra den mer utbredda bilden av den blodtörstige svenske vikingen med horn på hjälmen.

Elisabet Ryds rundvandring var mycket informativ och väckte ett stort engagemang och intresse. De 33 studenter som deltog i evenemanget fick en digital rundtur på museet och fick se många intressanta föremål från vikingatiden. Vi var alla, både studenter och lektorer, mycket nöjda med besöket.

En spontan kommentar från en student:

Jag ville berätta att jag verkligen gillade rundvandringen på museet. Det var en riktigt bra idé och jag har lärt mig mycket.

Kursen om vikingar riktade sig till svenskstuderande på B1-nivå.

Tips på läromedel

Sveriges historia, LL-Förlaget

Sverige på svenska, s. 65–67, Folkuniversitetets förlag

På svenska! 2, avsnitt 3, Folkuniversitetets förlag

Rivstart B1+B2, Kapitel 17: Vikingar och deras religion, Natur och Kultur

Länkar

Runstenar del 1 (de äldre runinskrifterna), Länsstyrelsen Östergötland (YouTube)

Rökstenen och tolkningen av dess inskrift, SVT Nyheter

Historiska museet

Utställningen Vikingarnas värld, Historiska museet

SO-rummet

Birka Vikingastaden, webbplats

Birka Vikingastaden (YouTube)

Historiska  museets information om Birka 

Runriket, Täby–Vallentuna

Podd om vikingatiden, Svenska folkets historia