Sverige fortsatt på plats 9 av 50 i 2020 års Nation Brands Index

I Nation Brands Index 2020 hamnar Sverige liksom förra året på plats 9 av 50 länder och samsas med några av världens största ekonomier på topp tio-listan. Den årliga undersökningen bedömer styrkorna i 50 nationsvarumärken och bygger på resultaten från 20 000 respondenter från 20 länder.

Ipsos Anholt Nation Brand Index (NBI) genomförs årligen av undersökningsföretaget Ipsos. Under juli och augusti har 20 000 respondenter från 20 panelländer besvarat sammanlagt 23 frågor om 50 länder. Undersökningen belyser nationsvarumärken inom de sex kategorierna Export, Samhällsstyre, Kultur, Befolkning, Turism och Immigration/investeringar.

NBI 2020 visar bland annat att:

  • Sverige rankas totalt på plats 9 av 50 länder och behåller därmed den placering som vi innehaft sedan 2018. Sveriges styrkor finns i kategorierna samhällsstyre och immigration/investeringar (som behandlar landets attraktionskraft för talang och investeringar), där vi rankar på plats 3 respektive 5. Sveriges relativa svagheter finns inom kultur och turism, där vi rankar på plats 15 respektive 14.
  • Sverige rankas högst av respondenter i Tyskland (plats 2), följt av Frankrike (7), Kina (7) och Ryssland (7).
  • Sverige rankas lägst av respondenter i Indien (plats 15), Storbritannien (13) och Sydkorea (13).
  • Tyskland behåller sin förstaplats, följt av Storbritannien och Kanada.

– Årets resultat visar att Sverigebilden är god och att varumärket Sverige står sig starkt, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. En av de drivande faktorerna bakom den positiva Sverigebilden är, precis som tidigare, att man uppfattar det svenska samhället och samhällsstyret som jämlikt och att medborgarnas fri- och rättigheter respekteras. Vi ser också att man upplever Sverige som ett land som bidrar på ett positivt sätt internationellt. Det avser exempelvis Sveriges arbete med klimatfrågor och vårt bidrag till att reducera fattigdomen i världen.

Sverige är relativt välkänt. 67 % av respondenterna uppger att de känner till Sverige medan 31 % anger att de endast känner till Sverige till namnet. Ju högre kännedom respondenterna har om Sverige desto mer positivt inställd är man till Sverige.

Liksom förra året återfinns samma tio länder bland de starkaste nationsvarumärkena. Tyskland hamnar för sjätte gången på första plats och Kanada återfinns liksom förra året på plats tre. Storbritannien har däremot stigit två placeringar, från fjärde till andra plats, och får landets högsta placering sedan mätningarna började 2008. USA och Frankrike faller mest av de tio högst rankade länderna. USA från plats 6 till plats 10 och Frankrike från plats 2 till plats 5. Kina står dock för det största fallet, från plats 23 till plats 35.

– I ljuset av coronapandemin är dessa resultat intressanta, säger Madeleine Sjöstedt. SI har följt rapporteringen om Sverige i samband med pandemin. Den har varit både djup och omfattande, men verkar inte hittills i någon större omfattning ha påverkat bilden av Sverige hos allmänheten i andra länder. Tyskland är exempelvis ett av de länder som varit mindre positivt till Sveriges hantering av coronapandemin, men det tycks inte ha påverkat hur tyskarna ser på Sverige generellt.

Om Nation Brands Index

Marknadsundersökningsföretaget Ipsos genomför årligen Ipsos Anholt Nation Brands Index (NBI). NBI mäter sedan 2008 styrkan i 50 länders nationsvarumärken. Studien bygger på enkätundersökningar med 20 000 respondenter i 20 panelländer – däribland Sverige. Respondenterna svarar på frågor om hur de uppfattar 50 länder utifrån sex kategorier. Sverige har länge innehaft plats 10 av de 50 länder som ingår i studien, sedan 2018 har Sverige rankats som nummer 9.

Svenska institutets rapport om studien

Pressmeddelande Nation Brands Index (eng)