Sverige tappar en placering men är fortfarande tio-i-topp i Nation Brands index 2023

Nation Brands Index 2023 visar att Sverige även i år återfinns bland de tio starkaste nationsvarumärkena. Sverige rankas som nummer tio, vilket är en placering lägre än 2022. Sveriges varumärke, när det rangordnas i förhållande till andra länder, står stabilt i stora delar av världen men har försämrats betydligt i Saudiarabien.
Renewable energy

Ipsos Anholt Nation Brands Index (NBI) genomförs årligen av undersökningsföretaget Ipsos och bedömer styrkorna i 60 nationsvarumärken. Undersökningen gjordes från slutet av juni till början av augusti och bygger på frågor till 60 000 respondenter i 20 länder.

Årets studie visar att Sveriges varumärke trots utmaningar fortfarande är mycket positivt och stabilt i länder i Europa men även i Nordamerika, Sydamerika och flera länder i Asien. Anseendet är särskilt gott inom kategorin samhällsstyre. Sverige är också starkt inom talang och investeringar, anses ha hög livskvalitet, värna om jämlikhet och vara ett säkert land. Sverige rankas även främst i flera kategorier inom klimat och miljö, som är en ny kategori för i år.

Störst förändring återfinns i Saudiarabien där Sveriges placering är den lägsta landet haft i NBI. Sveriges anseende jämfört med andra länder sjunker i både Saudiarabien och Turkiet. En möjlig förklaring är att koranbränningarna och desinformationskampanjen riktad mot svensk socialtjänst har satt spår.

– Det är goda nyheter att Sverige även i år är ett av de tio starkaste nationsvarumärkena. ”Made in Sweden” är fortsatt en kvalitetsstämpel i stora delar av världen – men inte i alla. Årets studie visar att bilden av Sverige framför allt tappat i rankning i de länder där koranbränningarna och desinformationskampanjen uppmärksammats stort. Detta kommer vi att titta närmare på, bland annat i en egen studie av Mellanöstern och Asien, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

NBI 2023 visar bland annat att:

  • Sveriges anseende är särskilt gott inom kategorierna samhällsstyre (plats tre) och miljö- och klimatområdet, där landet rankas främst i flera frågor.
  • Störst positiv förändring har skett i Storbritannien där Sverige rankas på plats sex jämfört med plats 14 föregående år. Sveriges högsta placering finns i Tyskland och Kanada (båda plats fyra).
  • Störst försämring har skett i Saudiarabien (från plats 16 till 44), Turkiet (från plats 11 till 18) och Frankrike (från plats 4 till 10).
  • Sveriges lägsta placeringar i den globala sammanfattningen återfinns inom kategorierna turism (plats 13) och kultur (plats 14).

Andra länders placeringar

Liksom förra året återfinns samma tio länder bland de starkaste nationsvarumärkena, men de inbördes placeringarna har skiftat något. Japan hamnar för första gången på första plats medan Tyskland halkar ner till plats två. På tredje plats finns liksom förra året Kanada. Störst förflyttningar står Storbritannien (+2), USA (+ 2) och Frankrike (-3) för.

Läs rapporten NBI 2023 i sin helhet

Fakta:

Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) är en årlig undersökning som mäter styrkan i länders nationsvarumärken inom de sex kategorierna befolkning, export, talang och investeringar, kultur, samhällsstyre samt turism. Därtill svarar respondenterna på hur väl de känner till och hur de uppfattar länderna som undersöks. Årets undersökning inkluderar också nya frågor om miljö och klimat, men även om hur säkert ett land är.

Undersökningen genomförs genom att personer i 20 länder tillfrågas om sin uppfattning om 60 andra länder. Respondenterna utgörs av individer som har tillgång till internet och är digitalt uppkopplade, alltså inte allmänheten. Panelländerna utgör en stor andel av världens befolkning och BNP, och är länder som har ett ekonomiskt och kulturellt inflytande.