Sverige uppfattas som störst på miljö- och klimatengagemang

Just nu pågår #cop26 med full kraft i Glasgow. Svenska institutet följer ständigt utvecklingen om hur Sverige uppfattas av omvärlden. Sofia Bard är chef för enheten för Sverigebildsanalys och berättar mer om hur Sverige sticker ut inom miljö- och klimatområdet.

–  Nyligen presenterades årets Nation Brands Index. I år visar den att Sverige ligger stabilt bland länderna med högst anseenden, och att vi, tillsammans med Schweiz, toppar listan över de länder som uppfattas ha bäst engagemang för miljö och klimatfrågor. Det är en bra utgångspunkt för svenska aktörer och Sverigefrämjandet i stort, säger Sofia.