Sverigebildsanalys – hur går det till?

De senaste månaderna har omvärldens ögon riktats mot Sverige med anledning av bland annat den svenska Nato-ansökan och de allmänna sammankomster där individer på olika sätt förstört Koranen. Enheten för Sverigebildsanalys på SI arbetar intensivt med att följa omvärldens reaktioner och att bedöma huruvida bilden av vårt land påverkas. Sofia Bard är chef för enheten och berättar hur enhetens arbete går till.

Vad är det ni arbetar med?
Vi undersöker hur bilden av Sverige ser ut i världen. Dels genom att undersöka uppfattningen om vårt land, men också genom att följa informationsflöden där Sverige omnämns i internationella medier, sociala medier, bloggar och forum. Det gör vi på 53 språk.

Varför är det intressant att känna till?
Sverige är beroende av att ha en god relation till omvärlden. Det är viktigt för våra diplomatiska relationer, för handel och kompetensförsörjning och för vår säkerhet. Våra analyser ökar förståelsen för möjligheter och utmaningar för Sverige internationellt och för hur Sverige kan fortsätta att vara relevant.

Hur går er analys av informationsflöden till?
Vi samlar in stora mängder av data i form av artiklar och inlägg med hjälp av digitala verktyg. Därefter sorterar och analyserar vi materialet. Den data som vi utgår ifrån finns öppet tillgänglig på internet, till exempel på plattformar där användarna godkänt utlämning av data eller på plattformar som har en ansvarig utgivare. Analysen ger insikter om hur Sverige porträtteras, hur publiceringar sprids och vad som väcker engagemang.

Och hur får ni kunskap om vad allmänheten i olika länder har för uppfattning om Sverige?
Det handlar om perception, dvs uppfattningen hos en allmänhet eller specifik målgrupp. Den mäter vi genom enkätstudier, fokusgrupper eller intervjuer. Då frågar vi till exempel vad målgruppen associerar med Sverige, vad de känner till om vårt land och hur deras bild av Sverige har förändrats. Senast undersökte vi uppfattningen om Sverige på västra Balkan och nu i höst ska vi uppfattningen i länder i MENA-regionen och Asien.

Vilka tar del av era analyser?
Vi arbetar på uppdrag av UD. Utöver dem har vi tät kontakt med andra myndigheter och organisationer, till exempel utlandsmyndigheterna, Myndigheten för psykologiskt försvar, Business Sweden och Visit Sweden. Alla som är intresserade kan ta del av vårt nyhetsbrev Utblick.

Kan du säga något om vilka det är som försöker påverka bilden av Sverige negativt?
Vi tittar på helheten genom att följa mängden av informationsflöden om Sverige i media och sociala medier – vad som sägs och hur, i vilken omfattning och var någonstans.
Det är MPF som analyserar vilka aktörer som ligger bakom eventuella påverkansoperationer. SI gör heller inte någon bedömning av säkerhetsläget, det gör säkerhetspolisen.

Och hur ser Sverigebilden ut just nu?
Flera händelser har väckt uppmärksamhet i omvärlden det senaste året, däribland koranbränningar som väckt starka reaktioner i den muslimska världen och uppmärksammats brett av internationella medier. Bilden av Sverige varierar beroende på sammanhang och exempelvis geografiskt och kulturellt avstånd till Sverige. Vi vet inte ännu i vilken utsträckning de här händelserna har förändrat bilden av Sverige. Höstens studier kommer att ge oss mer kunskap.

Vill du veta mer om Sverigebilden eller annat rörande SI:s verksamhet? Kontakta oss på 08-453 78 00 eller si@si.se, alternativt SI:s presstelefon 08-410 186 72.