Sveriges styrkor som kunskapsnation lyfts i Dubai

Under ”Knowledge & Learning Week” 12–18 december ansvarar Svenska institutet för programmet i den svenska paviljongen på Expo 2020 i Dubai. SI samlar då aktörer inom högre utbildning, forskning och innovation för att presentera en bred bild av Sveriges erbjudande som Kunskapsnation. Syftet är att öka kunskapen och väcka intresse hos internationella företag, talanger och studenter att verka i Sverige.

Genom att vara på plats i Dubai kan Sverige marknadsföras som en föregångare när det gäller ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. Under mottot Pioneer the Possible ska Sverige ta täten i den globala omställningen för en hållbar tillväxt och som grogrund för morgondagens lösningar.

Den 15 december är det Sveriges nationella dag på Expo 2020 då extra uppmärksamhet riktas mot den svenska paviljongen. SI planerar ett stort firande av svensk innovationskraft, kunskap och utbildning tillsammans med deltagande företag och organisationer i samarbete med Business Sweden och Karl Adam Bonniers Stiftelse och med svenskt deltagande på hög nivå. Den officiella delegationen leds av H.M. Konungen. Deltar gör också utrikeshandelsminister Anna Hallberg och en näringslivsdelegation. De svenska artisterna Molly Sandén och Cirkus Cirkör uppträder på den stora Al Wasl-scenen inför de 190 andra deltagande länderna.

Fler exempel på evenemang under veckan:

  • Linköpings universitet deltar med ett visualiseringsprojekt som ger besökare en resa genom rymden,
  • Ignite Sweden och SI genomför ett seminarium om forskningsresultat och kommersialisering av dessa.
  • I Tekla workshop bjuder SI och Kungliga Tekniska högskolan in lokala flickor till att lära sig mer om AI.

Ta del av programmet Under Knowledge & Learning Week på Expo 2020 12-18 december på expo2020.se/knowledgeweek

Den 1 oktober 2021 slog portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future”. Sverige medverkar i syfte att stärka bilden av Sverige i utlandet, visa upp konkurrenskraften hos svenska företag och stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar.