Sverigevecka avslutar terminslång distanskurs i svenska

Coronapandemin har på många sätt varit förödande. Som en konsekvens av pandemin kunde SI inte arrangera några sommarkurser i svenska 2020 och 2021. Men en positiv följd var de terminslånga kvartsfartskurserna på distans som föddes som ett alternativ. Under höstterminen 2022 genomfördes de för fjärde gången.
Gruppbild på studenter och lärare.

Höstens kurs hade fokus på svensk litteratur men behandlade även svensk kultur och svenskt samhälle. Den arrangerades av Studiefrämjandet Uppland-Västmanland, i samarbete med SI, med de rutinerade lärarna Alarka Kempe, Åsa Vikström och Lars Gejpel, alla med många års erfarenhet av utlandslektorat och sommarkurser. Kursen lockade 24 svenskstuderande från 23 olika universitet i 12 länder. Samtliga deltog i kursen under höstterminen 2022 som avslutades med en vecka i Sverige i januari 2023.

Studenterna bodde i Uppsala där de hade ett intensivt program. Det innehöll bland annat en presentation av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och studiebesök i Gamla Uppsala, Uppsala domkyrka och Carolina Rediviva. Därutöver höll författaren Dag Thelander ett uppskattat skrivarseminarium. Två av dagarna tillbringade kursdeltagarna i Stockholm där de bland annat besökte Riksdagen och Svenska barnboksinstitutet.

Studenterna var genomgående mycket positiva och intygade hur viktiga dessa kurser och Sverigevistelser är. Även om flera av dem hade besökt Sverige tidigare tycktes det råda enighet om att den här typen av kurser ger dem insikter de svårligen hade kunnat skaffa sig på egen hand. Roman Krainski, en kursdeltagare från Krakow, betonade hur avgörande SI:s stöd har varit för honom och hur viktiga kurser, läromedel och lektorer är för svenskundervisningen.

Katherine Ferrer kommer ursprungligen från Venezuela men studerar svenska i Madrid. Hon är mycket inspirerad av den nordiska samhällsmodellen i stort och den svenska i synnerhet. Hon berättade att det är en avgörande anledning till att hon studerar svenska. Trots att hon egentligen föredrar soligt och varmt väder överväger fördelarna med Sverige.

Flera studenter förklarade att kursen har förbättrat deras svenska avsevärt, såväl skriftligt som muntligt. Och det tycks råda konsensus kring att det finns ett behov av denna typ av kurser parallellt med sommarkurser och annat stöd till universiteten.