Sweden Talks samlar alumner kring hållbarhetsmålen

Sedan december 2020 har Svenska institutets alumnteam drivit projektet Sweden Talks, en webbinarieserie för SI- och Sverigealumner med fokus på aktuella ämnen och fenomen inom svenskt samhällsliv.
Logga för Sweden talks

Webbinarierna har bestått av en kort föreläsning av en inbjuden expert som följts av en längre frågestund. De tillfällen som genomförts under våren har behandlat ämnen som knyter an till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen och har skapat ett forum för alumner att diskutera dessa frågor och samtidigt behålla kontakten med Sverige, SI och varandra.

Projektet Sweden Talks har mötts av mycket uppskattning från sverigealumner världen över och har bidragit till att öka sverigealumners engagemang för hållbarhetsmålen i sin lokala kontext. Detta visar, inte minst, resultatet av den enkätundersökning av serien som gjordes i maj. Här nämner runt hälften av alla deltagare i undersökningen att de ändrat sitt sätt att tänka eller agera till följd av ett Sweden Talk. Mest engagemang väckte webbinarierna ”A Childhood free from Violence” och ”Swedish feminist foreign policy”. Efter att ha deltagit vid “Swedish feminist foreign policy” skriver en alumn att: “I’m now becoming a trainer for gender equality in public administration”. På samma sätt menar en annan alumn att “A Childhood free from Violence” bidragit till att hen förändrat sitt sätt att uppfostra sitt barn.

Just nu är vi i full gång att planera höstens Sweden Talks och ser fram emot många fler givande diskussioner på ämnen med experter och förändringsaktörer över hela världen. Håll utkik!