@swedense blir @sweden på Twitter 

Svenska institutet ansvarar för Sveriges officiella digitala kanaler. Nu ska de två Twitterkanalerna som finns bli till en.

Att minska ner våra två engelska Twitterkanaler till en är ett led i arbetet med att vara mer resurseffektiva och enklare kunna nå följare med våra budskap. Därför byter @swedense-kanalen nu namn till @sweden. Gamla tweets från @sweden arkiveras, men finns tillgängliga att begära ut vid intresse.  

Svenska institutet bedömer att det är viktigt att det officiella Sverige har en närvaro på Twitter. En anledning till att Twitter är viktigt för den engelska kommunikationen om Sverige är att en av våra viktigaste målgrupper finns i USA. USA är det största Twitterlandet i världen, med 77,75 miljoner dagliga användare, eller ungefär en fjärdedel av befolkningen.  I dagsläget har @sweden 134 000 följare och @swedense 146 000 följare.  

Här kan du följa Sveriges officiella Twitterkanaler:
Sweden.se (@swedense) / Twitter
@sweden (@sweden) / Twitter