Tag: Woodlife Sweden

Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.
En kvinna sitter med ryggen mot fotografen högt upp i ett hus av trä och tittar ut över skog och himmel