Tiotusentals människor går samman för att knäcka coronakrisen

I början av april genomfördes Hack the Crisis Sweden, ett nationellt virtuellt hackaton (innovationstävling) där tusentals deltagare bidrog till över 500 samhällslösningar. Nu skalas projektet upp i #EUvsVirus, ett paneuropeiskt hackaton.
Work cooperation

EU kommissionen bjuder in till #EUvsVirus, som äger rum den 24 till 26 april. Målet är att få fram snabba lösningar kring coronarelaterade samhällsproblem till nytta för hela EU. Svenska institutet ska på regeringens uppdrag samordna det svenska deltagandet i detta internationella projekt.

Alla 27 EU-medlemsstater samt USA, Schweiz, Norge och Ukraina deltar i #EUvsVirus där målet är att knyta samman 60 000 deltagare från civilsamhället, utvecklare, experter och investerare i hela Europa för att utveckla innovativa lösningar för coronarelaterade utmaningar.

– I den svåra period vi nu befinner oss i är samarbete, öppenhet och innovation avgörande. Det är med stor entusiasm Svenska institutet tar sig an det viktiga uppdraget att sammanföra människor och kompetenser som kan bidra till utvecklingen i Europa på kort och lång sikt. Nu tar vi och Sverige det här till nästa nivå, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Den 3–6 april genomförde DIGG – Myndigheten för digital förvaltning – Hack the Crisis Sweden, ett nationellt virtuellt hackaton med över 7 400 deltagare där uppdraget var att designa digitala lösningar som kan användas i det nationella arbetet med utmaningarna som följer av Covid-19. Anders Jonson, svensk rådgivare på eGov eHealth och medlem i flera arbetsgrupper inom EU är även en av initiativtagarna till Coronafree, en applikation för friskskrivning, som var en av vinnarna. Teamet bakom appen som ska kunna visa upp ”immunitets-intyg” laddar nu om för det europeiska hackatonet:

– Vi hoppas att Coronafree tas emot väl på europeisk nivå – vi vet att det behövs. Om EU ska hålla ihop och ha fortsatt fri rörlighet är en gemensam syn på immunitet och friskskrivning en förutsättning, säger Anders Jonson,

De vinnande lösningarna från #EUvsVirus kommer att få ta del av över 500 000 sek i prispengar samt bjudas in till en europeisk plattform för att utforska möjligheter att skala upp lösningen. Detta förenklar kontakten med slutanvändare (t.ex. sjukhus) och knyter samman vinnarna med investerare, myndigheter och andra finansiärer från hela EU. Alla delar av samhället behövs och kan delta i #EUvsVirus – myndigheter, företag, akademi och engagerade medborgare, ingen tidigare erfarenhet från hackatons krävs.

Vill du bidra? Registrera dig nu på EUvsVirus webbplats

Här kan du läsa mer om vinnarna från Hack the Crisis Sweden

Hack for Sweden är ett nationellt uppdrag från den svenska regeringen som sedan i mars projektleds av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Svenska institutet ska på regeringens uppdrag samordna Hack for Sweden internationellt. Det första uppdraget är att samordna lösningar på konsekvenserna av COVID-19 inom #EUvsVirus.