Toppstudenter världen över firas och förbereds inför sin första termin i Sverige

Under april och maj har SI och 11 svenska ambassader och konsulat arrangerat träffar för studenter som ska resa till Sverige till hösten för att studera. På träffarna får de lära sig mer om Sverige och får möjlighet att dela tankar och funderingar inför sin tid här.

Sverige och svenska lärosäten lockar studenter från hela världen. Till höstterminen 2023 har 32 559 internationella studenter antagits till masterutbildningar vid svenska lärosäten, en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Det visar att intresset för Sverige som studiedestination ökar.

SI ansvarar för kommunikationsplattformen Study in Sweden som är framtagen för att visa upp Sverige som en attraktiv studiedestination och bistå med praktisk information, inte minst viktigt för att förbereda redan antagna studenterna inför studietiden i Sverige. Vad är viktigt att tänka på inför resan, vad ska man packa och hur förbereder man sig inför terminens rivstart?

Tillsammans med svenska ambassader och konsulat organiserar SI evenemang, så kallade pre-departure events, där studenterna bjuds in för att träffa varandra och få möjlighet att dela tankar och funderingar inför sin tid i Sverige. Under april och maj välkomnade 11 ambassader och konsulat antagna studenter till evenemang i USA, Indien, Vietnam, Japan, Sydkorea, Thailand, Brasilien, Mexiko, Kazakstan, Rwanda och Indonesien.

– Internationella studenter i Sverige är en viktig resurs för kunskapsnationen Sverige och för att bidra till framtida kompetensförsörjning och säkra vår konkurrenskraft. Träffarna är en viktig del i den förberedande processen som studenterna står inför när de blivit antagna till ett program i Sverige, men också ett viktigt tillfälle för att tidigt skapa relationer med dessa talanger, berättar Julia Hahrs, kommunikatör och ansvarig för det samarbete som Study in Sweden har med svenska utlandsmyndigheter.

Utöver de fysiska evenemangen erbjuds de antagna studenterna även digitalt stöd. Det kan vara webbinarier och informationsfilmer om Sverige men också konkret information om hur till exempel ansökningsprocessen för uppehållstillstånd ser ut, material som SI tagit fram tillsammans med Migrationsverket.

Det digitala stödet har fått ett positivt mottagande; materialet har närmare 50 000 visningar och studenterna har lämnat över 1 000 kommentarer och gilla-markeringar, vilket visar på behovet av tydlig och praktisk information.

– Våra insatser syftar till att göra studenterna förberedda och förväntansfulla inför sina studier i Sverige, vilket i det långa loppet gynnar landet. Att fler internationella talanger väljer att studera i Sverige leder både till internationalisering av svensk högre utbildning och tillväxt för Sverige, säger Hannah Maxwell, kommunikatör och samordnare för Study in Sweden på SI.