”Under programmet lärde vi oss att fatta beslut och vara utrustade med självförtroende”

Alice Kadango, Fil.dr., har arbetat inom mödravården sedan 1991. Hon har älskat arbetet sedan första början och brinner lika mycket för det idag som när hon började. Idag fokuserar hon mycket på att bidra till förbättringar av vården. Alice är expert på säkra förlossningar i Malawi och hon anser att den största utmaningen inom området är att se till att barnmorskor har tillgång till information som beskriver bästa praxis.
En kvinna i blå kavaj och kjol står framför en tegelbyggnad, i bakgrunden syns berg.

Alice har själv kunnat hålla sig uppdaterad delvis tack vare sitt deltagande i utbildningsprogrammet för yrkesverksamma i barn- och mödrahälsovård, en del av SI Public Sector Innovation Programme, som erbjuds av Karolinska Institutet.

-Vi fick massor av information och lärde oss att initiera och genomföra förändring. Barnmorskeyrket är mycket dynamiskt med ständiga förändringar. Vi måste lära oss att initiera förändringar för att uppnå bättre resultat för mödrar och barn.

Som dekan för Nkhoma Nursing and Midwifery School är det avgörande att hon håller sig uppdaterad på ny information och nya metoder. En del av det hon tog med sig från programmet är att sprida information om upprätta dynamiska positioner under förlossningen.

-I Malawi ligger cirka 90 procent av mammor ner under förlossningen. Under programmet såg vi att den upprätta positionen underlättade förlossningen, att barnen föds snabbare och med bättre resultat.

Efter programmet har Alice märkt att lokala barnmorskor uppskattar de upprätta positionerna. Utmaningen ligger i att få fler att använda metoden.

-De studenter vi undervisat sänds sedan ut i hela landet och fungerar där som förändringsagenter. Andra sätt att försöka initiera förändring är genom konferenser och möten. Vi har också föreningen för malawiska barnmorskor genom vilken vi sprider information.

På frågan om hon ser sig själv som en förändringsagent skrattar Alice och klappar händerna.

-Ja, jag känner så! Eftersom jag fått den här utbildningen kan jag styra skolan och sjukhuset så att vi kan genomföra initiativen och skala upp till andra faciliteter. Vi kommer att använda bästa praxis i hela landet.

Hon fortsätter med att beskriva en annan stor skillnad mellan hur barnmorskor arbetar i Sverige och Malawi.

-Det var intressant att se barnmorskor och mödrar arbeta tillsammans för bättre resultat. En annan sak jag tog med mig var samarbetet inom ett multidisciplinärt team av läkare, kliniker, medicinska assistenter och sjuksköterskor som alla arbetar tillsammans. Vi har initierat det på en lokal vårdcentral.

Alice förklarar att de är vana vid en modell där läkaren tar de flesta besluten med endast lite eller inget samråd med barnmorskorna. Hon är angelägen om att införa lagarbete, särskilt den barnmorskeledda modellen.

-Vi vill ha bättre resultat för mödrar och spädbarn. Under programmet lärde vi oss att fatta beslut och vara utrustade med förtroende så att vi kan hjälpa till i de flesta insatser. Enligt denna modell är läkare lagkamrater som vi kan rådgöra med. Om jag kan introducera bättre attityder till studenter idag, så kommer Malawi i framtiden att ha barnmorskor som är självständiga, skickliga och kompetenta.

Not: Alice Kadango undervisar numera på ett annat universitet i Malawi.

Fakta: Utbildning för yrkesverksamma inom barn- och mödravård i Etiopien, Kenya, Malawi   

  • Kärnan i Karolinska Institutets utbildning är en vårdmodell som kallas MIDWIZE (Midwife led interdisciplinary care and zero separation between mother and newborn). Modellen bygger på rekommenderade och evidensbaserade vårdrutiner som bidrar till förbättrad barn- och mödravård under och efter förlossning. Utbildningen ska bidra till Mål 3 – (”God hälsa och välbefinnande”) av Globala Målen för hållbar utveckling.
  • Deltagarna arbetade i grupper i varje land. De genomförde framgångsrika projekt där grupperna implementerade effektiva vårdrutiner som barnmorskan genomför i samband med barnets födelse.
  • Sammanställningar av data från före och efter deltagarnas projekt visar på en ökning i flera nyckelområden av effektiva vårdrutiner som barnmorskan utför. Exempelvis så ökade dynamiska positioner, där kvinnan kan röra bäckenet fritt under värkarbete och framfödande, från 0 till 42 procent i Malawi. I Etiopien, ökade förekomsten av att barnet fick ligga hud mot hud omedelbart efter födseln från 44 till 86 procent.
  • Utbildningen är en del av SI Public Sector Innovation Programme och genomförs av Karolinska Institutet.