Unga ledare från civilsamhället diplomerade online från ledarskapsprogrammet SI Leader Lab

Nyligen diplomerades 57 unga ledare från civilsamhället som arbetar med jämställdhet för sitt deltagande i första omgången ledarskapsprogrammet SI Leader Lab i en avslutande ceremoni online.
Deltagare i SI Leader Lab 2019.

SI Leader Lab lanserades hösten 2019 och riktade sig till unga ledare från organisationer som arbetade med jämställdhet i Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika. Det var då SI:s första ledarskapsprogram med ett större fokus på digitala moduler utöver två planerade träffar i Sverige. Tanken bakom det digitala upplägget var att skapa förutsättningar för deltagarna att träna på självorganisering och ge dem verktyg för fortsatt kontakt efter programmet.

-Det vi inte visste då var att samarbete online snart skulle vara det nya normala och att vi under 2020 skulle göra om programmet till att bli 100 procent digitalt, säger Maria Henoch, en av de programansvariga för SI Leader Lab.

Trots förändringarna så valde 57 deltagare att fortsätta delta i SI Leader Lab 2019. Nu fortsätter deras arbete på hemmaplan för att exempelvis motverka barnäktenskap i Nepal, stärka sexualundervisning i Egypten och få in fler kvinnor i den formella jobbsektorn i Pakistan.

Från SI Leader Lab tar de med sig ny kunskap och nya verktyg inom ledarskap, organisationsutveckling och påverkansarbete. De ingår nu i ett starkt nätverk av unga förändringsledare i 15 länder som alla arbetar för en mer hållbar och jämställd värld.

Här kan du läsa en intervju på engelska med en deltagare från SI Leader Lab 2019.