Unga ledare utvecklar kampanjer med fokus på Agenda 2030

Svenska institutets initiativ SI Digital Advocacy Lab riktar sig till unga ledare i civilsamhället som tillsammans med sina team får stöd att utveckla en egen kampanj kopplad till Agenda 2030. De 23 deltagarna kommer från Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika och varje team leds av en alumn från ett av Svenska institutets ledarskapsprogram.
Kvinna framför sitter i ett digital möte framför sin dator

De fem teamen fokuserar på ämnen som till exempel jämställdhet, humanitära hjälpinsatser under naturkatastrofer samt fred och säkerhet.  

– Jag är verkligen stolt över mitt team. De är så begåvade och den yngsta i teamet är 21 år! Det är en kampanj av unga, för unga, och den kommer att spegla teammedlemmarnas egna krav, drömmar, utmaningar och perspektiv, säger Noura AlJizawi, som arbetar med en kampanj med fokus på Syrien och ungas deltagande i processer för fred och säkerhet.

Monalisa Padhee från Barefoot Collage International i Indien, arbetar med en kampanj som fokuserar på undervisning om menstruation i skolor och föreningar på landsbygden.  

– Vi är trötta på att bara prata om inkludering, säger hon. Den här gången vill vi göra det på riktigt, och bygga kampanjen så att föreningsledarna själva är med och påverkar processen. 

Mayuri Bhattacharjee från Dignity in Disaster arbetar också på landsbygden i Indien, men med fokus på katastrofhantering i Assamprovinsen. En viktig fråga för dem är att ungdomsgrupper får ett formellt erkännande som humanitära hjälparbetare.

– Vi tror på kraften i ”mobilisering” och genom vår kampanj hoppas vi kunna skapa en modell för att ungdomsgrupper även i andra delar i Indien ska kunna samarbeta digitalt.

Imane Lakbachi från organisationen Women Deliver i Marocko planerar en kampanj för att bekämpa systematisk orättvisa.

– Kampanjen kommer att fokusera på kvinnor och flickors rätt att delta i samhället fullt ut. Den kommer även handla om psykisk ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa, säger hon.

Ett viktigt fokus i SI Digital Advocacy Lab är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna och coachning från experter. Deltagarna kommer även att arbeta med sina målgrupper, kampanjens målsättningar samt hur man utvärderar en kampanjs påverkan. Tanken är att alla team ska ha lanserat sin kampanj, när SI Digital Advocacy Lab avslutas i mitten av december.

– Det jag ser fram emot mest är att lära mig mer av de andra deltagarna i programmet, säger Sara El Outa från The Lebanese Women Democratic Gathering, som arbetar med en digital kampanj mot barnäktenskap i Libanon.