”Vi har lyckats nå ut till nya målgrupper och ser ett ökat intresse för vad Sverige har att erbjuda”

Under oktober reste representanter för SI:s ledarskaps-, stipendie- och projektstödsprogram till Moldavien, Georgien och Armenien för att sprida information om vad SI har att erbjuda aktörer från civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv. Det blev en resa med många lyckade och omvälvande möten och ett ömsesidigt lärande.
Deltagare i endagskursen för SI Leader Lab Foto: privat

Efter att ha rest till både Moldavien, Georgien och Armenien är det en trött men nöjd programansvarig Ulrika K Engström vi träffar:

– Det har varit en fantastiskt lärorik resa. Jag tror att den största lärdomen var hur viktigt det är att förstå förutsättningarna för civilsamhällets aktörer, att lära sig mer om regionen och om den enorma kraft som finns i civilsamhället.

Ulrika K Engström berättar att de inför resan arbetade hårt med att identifiera rätt målgrupper.

– Vi gjorde ett noggrant förarbete med att kartlägga intressanta organisationer och kontakta dem. Vi gick ut på sociala medier och även genom ambassadernas kanaler. Kontakten med alumner var också viktig. Det var roligt att se att så många alumner vill hålla kontakten med Sverige. De är verkligen kärnan i allting och våra bästa ambassadörer.

Arbetet med att nå ut var framgångsrikt:

– Vi har haft en fantastisk uppslutning av rätt målgrupper och har mött hundratals personer. Det fanns ett stort intresse för de nätverksträffar som vi arrangerade tillsammans med ambassaderna i varje land. Syftet med resan var att berätta om SI:s erbjudande inom projektstöd, stipendier och ledarskapsprogram, men även omvärldsspaning för att försöka förstå regionen bättre och för att kunna sprida den kunskapen på myndigheten.

I varje land arrangerades även en heldagsutbildning med cirka 20 ledare från civilsamhället. Där var syftet att de skulle få testa ledarskapsprogrammet SI Leader Lab under en dag.

SI Leader Lab är ett ledarskapsprogram där 100 ledare inom civilsamhället årligen får utveckla sitt opinionsskapande och sitt ledarskap under åtta månader. På ledarskapsutbildningarna under resan låg fokus på ledarskap med interaktiva övningar där deltagarna fick utforska olika typer av ledarstilar, verktyg och modeller för gruppdynamik och självledarskap.

– Det var roligt att se att det är möjligt att skapa en transformativ upplevelse på bara en dag. Deltagarna fick möjlighet att känna på hur det är att vara en del av SI Leader Lab och styrkan i att utforska sitt ledarskap.

– Jag uppskattade verkligen att både strukturen och innehållet i utbildningen var baserade på neurovetenskap, sade Doina Dragomir från WatchDog i Moldavien, en av deltagarna i utbildningen. De metoder och verktyg som vi lärde oss om har vetenskaplig grund och för mig blir de effektiva och relevanta verktyg i mitt ledarskap.

För Ulrika K Engström var resans höjdpunkt att få träffa så många alumner och andra representanter från civilsamhället som har varit avgörande för den demokratiska utvecklingen och samhällsförändringen i regionen.

– För att nämna några exempel har till exempel Transparency International Georgia spelat en nyckelroll i att bekämpa korruption, och i Moldavien har organisationer som Promo-LEX och WatchDog varit centrala i att övervaka valprocesser och rapportera om kränkningar av demokratiska principer. Det gav mig hopp både på ett professionellt och ett personligt plan att se vilken skillnad civilsamhället kan göra och hur vi kan vara med och stötta den utvecklingen.