Vi söker dig som vill driva caféverksamhet vid SI Paris

Svenska institutet söker som ”en liten bit av Sverige i Paris” en entreprenör för det svenska caféet vid SI:s lokaler i Paris. Caféet ligger i egna lokaler med uteplats, inhysta i vårt 1500-talspalats och är en viktig del av erbjudandet till  våra besökare.

Svenska institutet i Paris är ett levande kulturhus och en mötesplats mitt i Paris, som attraherar omkring
100 000 besökare om året och driver ett aktivt kulturellt programutbud året runt. Det gör det till ett av de mest välbesökta utländska kulturinstituten i den franska huvudstaden.

Svenska institutet i Paris är också Sveriges enda kulturhus utomlands. Institutet ska vara en knytpunkt för kulturellt utbyte och främja öppenhet och nytänkande. Till verksamheten hör också gästbostäder med 70-90 hyresgäster om året för att stärka de svensk-franska förbindelserna inom kultur och forskning. Dessutom erbjuder institutet svenskundervisning som lockar ca 250 elever per termin.

The information provided includes both the PowerPoint presentation shown at respective supplier meetings, the 5th and the 12th of July,  and all questions and answers from both meetings, regarding the upcoming public procurement of a Café in Paris.

Q+A Swedish institute 2021 Presentation supplier meeting July 2021

Här hittar du mer information och inbjudan till leverantörsträffarna på svenska