Webbinarium: Så uppfattar de nordiska länderna varandra

På Nordens dag den 23 mars kl. 13.00–14.15 anordnar Föreningen Norden och Svenska institutet ett webbinarium om framtiden för det nordiska samarbetet.
Flaggstänger med de fem nordiska flaggorna

Bilden av Sverige i Norden är god och det finns ett starkt stöd i de nordiska länderna och i Sverige för ett ökat samarbete. Samtidigt ser vi att uppfattningen om Sverige förändras i de nordiska länderna och i Sverige tror många att samarbetet påverkats negativt det senaste året. Håller rollerna mellan länderna på att omvärderas? Hur kan de nordiska relationerna utvecklas?

Program

  • Föreningen Norden och Svenska institutet presenterar varsin ny studie
  • ”Svenskarnas syn på nordiska samarbetet och andra nordiska länder” – Josefin Carlring, generalsekreterare på Föreningen Norden
  • ”Bilden av Sverige i Norden” – Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet
  • Ett historiskt perspektiv på det nordiska samarbetets utveckling – Johan Strang, biträdande professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet
  • Hur mår nordiskt samarbete och vad behövs för att skapa ett nordiskt hållbart samarbete –Britt Bohlin, fd direktör för Nordiska rådet
  • Samtal mellan moderatorn och de medverkande samt tillfälle för frågor från publiken

Moderator: Sofia Bard, chef för enheten Sverigebildsanalys på Svenska institutet

Anmäl dig här