Young Courage Award – nyinstiftad utmärkelse för unga med civilkurage

Svenska institutet lanserar tillsammans med Raoul Wallenberg Academy utmärkelsen Young Courage Award. Utmärkelsen tilldelas fem unga personer mellan 13 och 20 år som gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.
DE sju vinnarna av 2020 års Ungt kurage-pris står uppställda vid Raoul Wallenberg-stenen i Stockholm

Under slutet av andra världskriget räddade den svenske diplomaten Raoul Wallenberg tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen. Hans mod, kunnighet, och uppfinningsrikedom fortsätter att inspirera människor än idag.

För att hedra minnet av Raoul Wallenberg har Svenska institutet och Raoul Wallenberg Academy instiftat utmärkelsen Young Courage Award. Utmärkelsen är en internationell version av Ungt kurage och kommer att tilldelas fem unga personer mellan 13 och 20 år som, i Wallenbergs anda, gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.

Initiativet är en vidareutveckling av RWA:s och SI:s pågående samarbete kring skolprogrammet ”Kuben — Varje människa kan göra skillnad”, som vill öka ungas förståelse för mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter och för samman svenska och internationella skolungdomar.

– SI och RWA har under flera år samarbetat med programmet Kuben och nu tar vi ännu ett steg för att synliggöra unga människors engagemang för demokrati världen över. Genom att uppmärksamma individuella insatser och modiga handlingar vill vi öka medvetenheten om allas vårt ansvar och vad som står på spel när mänskliga rättigheter kränks eller motarbetas, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Utlysningen av nominerade till Young Courage Award pågår mellan 27 januari och 15 mars i samarbete med svenska ambassader och konsulat som varit engagerade i Kubprogrammet. I årets pilotprojekt medverkar utlandsmyndigheter i Ungern, Spanien och Serbien – med förhoppningen att fler länder ansluter kommande år.

Årets svenska och internationella mottagare tillkännages i juni. De kommer att närvara under den officiella prisceremonin i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag och gör därefter en resa tillsammans i Raouls fotspår. Efter hemkomsten fungerar de internationella mottagarna som ”Young Courage-ambassadörer”, och kan medverka när ambassader och konsulat anordnar aktiviteter och seminarier om civilkurage, mänskliga rättigheter eller demokrati.

– Unga är inte bara vår framtid, utan vår nutid. De agerar här och nu. Det vill vi uppmärksamma med Young Courage Award liksom Ungt Kurage, säger Michael Wernstedt, styrelseledamot i Raoul Wallenberg Academy och barnbarn till Nina Lagergren som var syster till Raoul Wallenberg.

Om Raoul Wallenberg Academy
Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Raoul Wallenberg Academy grundades för att inspirera unga idag att med civilkurage och medmänsklighet agera för allas lika värde.

I ”Kuben” får medverkande skolor i bland annat Sverige, Ungern, Frankrike, Serbien arbeta med mänskliga rättigheter, vilka är manifesterade i stora fysiska kuber. Elever inreder kuberna med sina tolkningar av rättigheterna och alla kuber samlas i en gemensam utställning i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti.