2020 – året då vi ställde om, tänkte nytt och blickade framåt

Under 2020 ställdes SI, precis som Sverige och världen i övrigt, inför stora utmaningar på grund av coronapandemin. Det medförde bland annat ökade krav på vår förmåga att tänka nytt, digitalisera och prioritera.

Nedan presenterar vi några exempel på hur SI fortsatte att bedriva Sverigefrämjande, Östersjösamarbete och globalt utvecklingsarbete under dessa nya förutsättningar.

Alumnnätverk

Svenska institutets alumnföreningar är viktiga Sverigefrämjare i utlandet. De består av över 16 000 personer som fått stipendium av SI och studerat vid något av Sveriges lärosäten eller deltagit i något av SI:s ledarskapsprogram. Efter studierna deltar många alumner i SI:s lokala alumnföreningar i sina hemländer, där de skapar mötesplatser och kontaktnät samt bidrar till att synliggöra Sverige. Under 2020 anordnade föreningarna sammanlagt 93 aktiviteter som nådde 7 293 alumner i 36 länder.

Trots att flera av de länder som alumnerna verkar i drabbats svårt av pandemin kännetecknades 2020 av ett större engagemang, framförallt när det gäller antalet on-line-aktiviteter över landsgränserna.

– Alumnnätverken i Sydafrika och Zimbabwe arrangerade till exempel ett gemensamt ”send-off-event” för alla beviljade SI-alumner i hela Afrika. Särskilt kul var det att de lyckades nå även SI-stipendiater från länder som ännu inte har certifierade alumnnätverk. Detta visar på initiativkraft och engagemang som bidrar till ett ännu starkare globalt alumnnätverk, säger Niklas Dahlberg i SI Alumni Team på enheten för Talangattraktion.

Andra lyckade event var #PlasticFreeWeek i Indien, Peru och Ryssland, trädplantering i Etiopien och Sydafrika och klädbytardagar i Bolivia och Vietnam. Även dessa aktiviteter skapade stort engagemang, inte minst i sociala medier, och bidrog till att öka synligheten för nätverken och för frågor som är viktiga för Sverige så som jämställdhet och hållbarhet.

Ledarskapsprogram

En gemensam nämnare för SI:s ledarskapsprogram är att stärka internationella förändringsaktörer i sitt ledarskap med utgångspunkt i svenska utrikespolitiska profilfrågor som till exempel mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Det plötsligt påkallade intresset för digitala mötesformer under 2020 hade flera positiva konsekvenser för SI, bland annat ökade antalet medverkande i våra ledarskapsprogram något. När resor ställdes in bytte inplanerade program och workshops plattform. Som tur var hade ledarskapsprogrammen redan tidigare börjat använda digitala läroplattformar, vilket var till stor hjälp.

Tack vare online-upplägg kan fler deltagare medverka, även om dålig uppkoppling och frekventa strömavbrott i till exempel Etiopien och Kenya ibland var en utmaning. Då är det viktigt att kunna erbjuda olika upplägg, att mixa live-sessioner med förinspelat material.

– Det digitala formatet gör att vi kan möta deltagarna mer regelbundet över längre tid, komma närmare deras dagliga arbete och även arrangera gemensamma möten mellan deltagare från Europa, Sydamerika, Afrika och Asien. I utvärderingarna ser vi att deltagarna upplever att de får bra kontakt med varandra trots att de inte ses fysiskt, säger Magdalena Ellfors, ansvarig på SI för ledarskapsprogrammet Swedish Institute Management Programme Afrika och Norra och Östra Europa.

Svenskundervisning

Universitet utanför Sverige är viktiga samarbetspartners för SI. Genom att tillgängliggöra det svenska språket i utlandet kan vi öka tillgången på spetskompetens till svenska företag utomlands eller till Sverige.

SI ger kompletterande stöd till 226 universitet i 37 länder som med egen finansiering bedriver undervisning i svenska och om Sverige. De drygt 600 svensklärarna är viktiga samarbetspartners för att öka kännedomen om Sverige.

2020 minskade antalet sommarkurser jämfört med föregående år på grund av begränsningar med anledning av coronapandemin. SI gick över till digitala lärarkonferenser och kurser och har byggt upp en digital resursbank med inspelade webbinarier och gästföreläsningar för lärare och studenter.

Sverigefrämjande i digitala kanaler

Under 2020 har Sweden.se (på arabiska, engelska och ryska) alla haft en ökning i besök. Sveriges officiella sociala mediekanaler har idag 3,6 miljoner följare, vilket är en ökning med närmare 400 000 under året.

Tillväxten i de ryska kanalerna har varit särskilt stark och besöken på webbplatsen och i de sociala mediekanalerna har ökat kraftigt.

Under pandemin har alla SI:s sociala mediekanaler lyft fram innovativa lösningar, nytänkande och solidaritet samt verkat relationsskapande i inlägg och kommentarsfält. Filmerna Stories from Sweden har fokuserat på innovationskraft och handel och ”Changing the world with drones” vann guld i Svenska designpriset med motiveringen ”berättande som berör”.

Study in Sweden

Strax före sommarsemestern återuppstod webbplatsen för Studyinsweden i en helt ny skepnad: ny design, ny tonalitet, nya bilder, helt nya texter och förbättrad funktionalitet.

Trots att det inte gick att resa under stora delar av året var intresset för att plugga utomlands ändå stort. I juli anordnade SI för första gången en virtuell rekryteringsmässa. 19 svenska lärosäten anmälde sig till eventet som riktade sig till studenter från Nord- och Sydamerika, men även studenter från andra länder kunde vara med. Under fyra timmar chattade fler än 3 000 utländska studenter med lärosäten runt om i Sverige och med vårt eget Study in Sweden-team.

– Under 2020 gjorde svenska universitet ett fantastiskt jobb med att hålla kontakten med sina studenter och höll uppdaterade om situationen. Jag är imponerad av de studenter som anlände på hösten men som inte kunde få den studieupplevelse de hoppats på men som trots det höll motivationen uppe, säger Douglas Washburn, projektledare på Enheten för talangattraktion.

Projektstöd för samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i Östliga partnerskapet. De projekt som SI finansierar ska bland annat bidra till EU:s övergripande mål för regionen: att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Svenska institutet har i huvudsak tre olika projektstödformer i Östersjöregionen: projektinitiering, tredjelandssamverkan och akademiskt samarbete i Östersjöregionen.

Den digitala omställningen under 2020 gjorde det möjligt för flera projekt att expandera och hitta nya lösningar för genomförandet. Ett sådant exempel är projektet LISA, ”linking sea and land”, som vill underlätta transporter till havs och på land i Östersjöregionen genom att länderna i området arbetar tillsammans kring digitalisering.

– Digitala konferenser har nått fler deltagare än vad man kanske hade haft vid en fysisk konferens. Man lyckas även engagera talare som kanske annars inte hade kunnat medverka. I framtiden hoppas vi att projekten kan utformas så att ett digitalt arbetssätt kan förstärka projekten, i vilka mobilitet och att mötas fortsatt är en grund för samarbetet, säger Camilla Wristel, programansvarig på Enheten för stipendier och projektstöd.