25 nya projekt i Östersjöregionen får stöd från Svenska institutet

Nu är vi klara med beslut inom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. 25 nya projekt får stöd för att samverka kring gemensamma utmaningar och möjligheter i regionen.
Working together

Svenska institutet ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska aktörer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön,  länderna inom EU:s Östliga partnerskap samt i Ryssland.

Samarbetet inom Östersjöregionen ska bidra till de övergripande målen i EU:s strategi för Östersjöregionen; rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Svenska institutets verksamhet ska också bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat i länderna i det Östliga partnerskapet. Samarbetet ska även bidra till ökad integration mellan EU:s Östersjöländer och länderna inom EU:s Östliga partnerskap samt med Ryssland.

Nu har 2021 års beslut tagits och 25 nya projekt kommer att kunna sätta igång.

Projekt som har fått stöd i år fokuserar på frågor såsom cirkulär ekonomi inom livsmedelssektorn, utveckling av transnationella cykelrutter samt miljöfrågor som att säkra ålbeståndet, förnybara energikällor och stärka det lokala klimatarbetet. De bidrar också till att regionens länder tillsammans tar steg mot att uppnå målen inom Agenda 2030.

– Det är glädjande att vi har en sådan bredd bland de beviljade projekten i år. Vi ser att de har fått med ett flertal sektorer i partnerskapet och att de har konkreta visioner om hur samarbetet kan utvecklas, säger Annika Claesson handläggare för stödformen Projektinitiering.

En stor andel av de projekt som har fått stöd fortsätter att samverka även efter att SI:s finansiering är avslutad. Många lyckas även säkra ny finansiering. Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på SI, ser stora fördelar med det transnationella samarbetet.

– Vårt stöd är en språngbräda för östersjöregionala samarbeten att kunna utvecklas och växa. Totalt under perioden 2016–2020 har SI:s stöd om 88 miljoner kronor skalats upp till ca 700 miljoner kronor i annan extern finansiering, främst EU-medel. Projekten bidrar till innovation och samarbeten för att hitta faktiska lösningar på gemensamma samhällsutmaningar, säger Madeleine Sjöstedt.

Läs mer om vilka projekt som har fått godkänt på stödformens hemsida 

 

Kort om stödformen Projektinitiering:

Inom Östersjösamarbetet finansierar Svenska institutet utbyten och samarbeten för både individer och organisationer. Genom stipendier, besöks- och ledarskapsprogram samt stöd till projektsamarbeten bidrar SI till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen.

Stödformen Projektinitiering kan inkludera EU-länderna runt Östersjön, länderna i EU:s Östliga partnerskap samt Ryssland.

Nästa utlysning inom stödformen Projektinitiering öppnar i november 2021 med sista ansökan i februari 2022.