33 beviljade ansökningar inom ramen för SI:s nya projektstöd SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

Nu står det klart vilka projekt som beviljas pengar inom ramen för SI:s nya projektstödsprogram – SI Baltic Sea Neighbourhood Programme. SI beviljar 11 såddfinansieringsprojekt och 22 samarbetsprojekt. Ansökningarna speglar i hög grad aktuella frågeställningar och utmaningar i regionen.
Bild på samarbete

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – ny stödform

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme  inkluderar 13 länder; EU-länderna runt Östersjön och 5 länder inom EU:s Östliga partnerskap och syftar till att skapa och stärka varaktiga samarbeten mellan länderna. SI Baltic Sea Neighbourhood Programme ersätter de tidigare stödformerna projektinitiering, stöd för akademiskt samarbete, och tredjelandssamverkan i Östersjöregionen och bygger vidare på lärdomar från dessa. En viktig målsättning är att samarbeten som SI finansierar kan fortsätta att utvecklas till exempel med EU-finansiering.

33 beviljade projektstöd

– Att bidra till att stärka samarbetet i Östersjöregionen och länderna i Sveriges närområde är viktigare än någonsin. Vi är väldigt glada över det positiva gensvaret för vårt nya projektstödsprogram SI Baltic Sea Neighourhood Programme och det stora antalet högkvalitativa projektförslag som har inkommit. Glädjande nog kunde SI bevilja 33 projektstöd i denna första ansökningsomgång. Vi ser fram emot en nära dialog med våra projektägare kring genomförandet av projekten, säger Kurt Bratteby, chef för Avdelningen för internationella relationer.

Projekt som finansieras förväntas fokusera på regionens gemensamma utmaningar och möjligheter där samarbetet gynnar regionen som helhet men också alla involverade parter.

Ansökningar speglar aktuella utmaningar

– Årets inkomna ansökningar speglar i hög grad aktuella frågeställningar och utmaningar i Sveriges närområde med teman som säkerhet och hållbarhet i värdekedjor för livsmedel, energisystem, institutionsbyggande, samt frågor relaterade till ukrainska flyktingar i regionen, säger Kurt Bratteby.

Stort intresse för samarbeten med Ukraina

Årets projektansökningar visar också på ett stort intresse för samarbeten med Ukraina. Av länderna i Östliga partnerskapet förekommer Ukraina i flest ansökningar (37) följt av Georgien med 13. Av EU-länderna förekommer Polen i flest ansökningar (31) följt av Lettland med 29.

– Det visar på att det samarbetet i regionen är viktigt i den situation som nu råder och också kan vara i linje med behov i Ukraina, säger Kurt Bratteby.

Två bidragstyper – såddfinansiering och samarbetsprojekt

En förändring i programmet jämfört med tidigare stödformer är att den består av två olika bidragstyper – såddfinansiering och samarbetsprojekt, med olika inriktning avseende målsättningar samt olikheter vad gäller längd och möjligt belopp att söka. I år beviljas 11 projekt såddfinansiering. Såddfinansiering kan användas för att lägga grund för samarbete. Man kan till exempel använda såddfinansiering för att förbereda ansökningar om ny finansiering (främst EU) och utarbeta koncept och identifiera partners för framtida samarbete. 22 projekt beviljades finansiering för samarbetsprojekt. Samarbetsprojekt syftar till att fördjupa och vidareutveckla samarbeten. Man kan till exempel bygga nätverk och plattformar, utveckla och testa modeller och metoder samt ge input till policy och strategi. De beviljade projekten kommer att påbörjas under sommaren och hösten.

Beviljade projekt

På programmets svenska hemsida finns en lista på beviljade projekt.

En ny utlysning gällande såddfinansiering öppnar i mitten/slutet av juni och stänger i mitten av september 2023.

SI kommer vid samma tidpunkt att även lysa ut projektmedel för projekt som fokuserar på målgrupper inom akademin respektive offentlig förvaltning i Ukraina.