357 internationella studenter beviljas SI:s Scholarship for Global Professionals

Svenska institutet beviljar varje år fullt finansierade stipendier för studier på master- eller magisterprogram vid svenska lärosäten. För läsåret 2024/2025 har 357 personer tilldelats stipendiet.

SI Scholarship for Global Professionals syftar till att stödja framtida globala ledare vars ambition är att arbeta för ett demokratiskt, jämställt och hållbart samhälle i sina hemländer och regioner. Stipendiaterna väljs ut utifrån sina akademiska prestationer, ledarskap- och arbetslivserfarenhet samt den sökandes förutsättningar att bidra till hållbar utveckling.  

I år fick SI in totalt 8167 ansökningar. 5804 av dessa kandidater antogs till ett behörigt master- eller magisterprogram den 21 mars, ett av kraven för att bli beviljad stipendiet.  

De beviljade stipendiaterna kommer att studera på 27 olika lärosäten runtom i Sverige och är inskrivna på 198 olika utbildningar. De mest populära studieområdena är samhällsvetenskap, ingenjör och teknik samt medicin och hälsovetenskap. De beviljade stipendiaterna kommer från 38 olika länder i Afrika, Asien, Östeuropa och Latinamerika. Anslaget för årets stipendier uppnår cirka 172 000 000 kr. 

– Sverige är ett litet exportberoende land som är beroende av handel och samarbete med resten av världen. Vårt stipendieprogram är ett viktigt verktyg för att stärka relationerna mellan Sverige och resten av världen. Genom att studera i Sverige får dessa talanger ytterligare kompetens, djupare förståelse för att främja hållbar utveckling globalt och givetvis en ökad kunskap om Sverige. Vi ser fram emot att bygga starka relationer med de nya stipendiaterna, berättar Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet.
 

Läs listan över tilldelade stipendiater 2024/2025 här.