51 nätverk i 45 länder i årets certifiering av alumnnätverk

SI arbetar med att behålla och stärka kontakten med de personer som varit i Sverige på ett stipendium från SI, gått något av SI:s program eller studerat i Sverige på egna medel. Dessa personer utgör alumnnätverket Sweden Alumni Network.

Nu är vi klara med årets certifieringsprocess och reultatet är 51 alumni-nätverk.. Vi är också glada att kunna välkomna tre nya nätverk i Kamerun, Ecuador och Irak.

SI och Sweden Alumni-nätverk erbjuder plattformar för alumner över hela världen att nätverka och arbeta tillsammans för att bidra till en mer rättvis och hållbar framtid. Tillsammans har nätverken nära 7 000 medlemmar lokalt och fungerar som primär kontaktpartner för Sverige. I alumnverksamheten i stort ingår 20 000 individer från hela världen.

Fram till nu har SI tillhandahållit finansiering och material till nätverken så att de kan organisera aktiviteter relaterade till Agenda 2030 eller svensk kultur. Förra året organiserade 54 nätverk rekordmånga 190 aktiviteter med 11 000 deltagare. I år satsas istället på möjligheter för styrelse- och nätverksmedlemmar att fortbilda sig och på utveckling, bland annat genom SI Alumni Academy och deltagande i Alumni Leaders Meeting i Stockholm, Sverige.