54 certifierade alumnnätverk i 44 länder och regioner 2023

54 SI-certifierade alumnnätverk i 44 länder och regioner. Det är resultatet av 2023 års certifieringsprocess. Vi välkomnar sju nya nätverk i Armenien, China - Zheijiang, Estland och Lettland, Jordanien, Malawi, Montenegro, och Thailand.

Alumnnätverken är en plattform för alumner runt om i världen att nätverka och bidra till en mer rättvis och hållbar utveckling. SI bidrar med finansiering och material till nätverken, som i sin tur organiserar aktiviteter relaterade till FN:s Agenda 2030 eller svensk kultur. Förra året organiserade 49 nätverk 142 aktiviteter med 7000 deltagare. Detta år adderar vi sju nya nätverk till vår globala alumnfamilj där fokus för i år kommer att vara på inkluderande samhällen och grön omställning.

Vi frågade det nyetablerade alumnnätverket i Lettland och Estland om deras planer och förväntningar för 2023.

– Våra främsta planer för 2023 är att etablera nätverkande mellan våra alumner och utveckla partnerskap med svenska företag och institutioner. Vårt mål är också att skapa kontakter med andra certifierade alumnnätverk och kommunicera kring viktiga ämnen så som inkludering, hållbar mobilitet och avfallshantering, säger nätverkets grundare och kassör Justīna Hudenko.

Alumnnätverken styrs av en vald styrelse. Vi frågade styrelseordförande i nätverket i Armenien, Parandzem Mikayelya, varför hon valde att gå med i styrelsen.

– Jag valde att gå med i styrelsen eftersom jag tror starkt på internationellt samarbete och nätverkande. Alumnnätverken är en unik möjlighet för alumner att hålla kontakten med varandra, dela erfarenheter och kunskap och samtidigt bidra till utvecklingen i sina hemländer.

Ser fram mot 2023 med er!

Här hittar du alla alumnnätverk – Local Alumni Networks – Svenska institutet (si.se)