Sex lärosäten beviljas stöd för genomförandet av SAYP 2023

Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP) är SI:s utbildningsprogram för att stärka kapacitet inom offentlig förvaltning, dels i Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap, dels på västra Balkan. Övergripande tematik för utbildningsprogrammet är modern och hållbar statsförvaltning. Programmet svarar mot gemensamma utmaningar såsom behovet av transparent, effektiv, hållbar och inkluderande statsförvaltning.

Svenska institutet fick in ansökningar från 6 lärosäten och 7 olika programförslag. Alla lärosäten beviljades ett programförslag var och de program som erbjuds i år är följande:  

SAYP Baltikum och Österliga Partnerskapsländer 

  • Gothenburg university, Migration and Integration: Challenges and Good Practices for the Development of Inclusive Societies 
  • Linköping university, Sustainable e-Government: Resilience, Innovation, and Democracy 
  • Lund university, Perspectives on Multi-level governance, Decentralisation and Human Rights 
  • Malmö university, Sustainable Public Management 
  • Södertörn university, Cooperation Beyond Borders – Transnational Public Administration and Organizing (TPAO)  

SAYP Västra Balkan 

  • Gothenburg University, Migration and Integration: Challenges and Good Practices for the Development of Inclusive Societies 
  • Halmstad University, Collaborative Governance in a Digital Era 
  • Linköping University, Sustainable e-Government: Resilience, Innovation, and Democracy 
  • Lund University, Perspectives on Multi-level governance, Decentralisation and Human Rights 

Det sammanlagda stödet för SAYP 2023 uppgår till 16,9 miljoner kr.
 Här kan du se läsa mer om de beviljade programmen.