Alumnnätverken gick samman för att minska plastkonsumtionen

För andra året i rad har SI:s alumnnätverk i hela världen samarbetat för att öka medvetenheten kring plastkonsumtion och dess negativa konsekvenser under hashtagen #PlasticFreeWeekSI och tusentals personer deltog.

Under den plastfria veckan organiserade 19 alumnnätverk cirka 100 aktiviteter i 16 länder runt om i världen med mer än 5000 deltagare. Bland aktiviteterna som genomfördes återfinns plogging i städer och på stränder, ett antal seminarier, fototävlingar, kreativa workshops och skolbesök.

Med stöd från Svenska institutet anordnade Sverige-alumnnätverket i Bangladesh hela 10 plogging-aktiviteter på 10 olika universitet samtidigt med cirka 1200 deltagare. Och SI-nätverket i Kenya samlade in ca ett ton skräp under en dag.

Samarbete mellan samhällsaktörer för större inflytande

Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten av den plastfria vecka kom från alumnnätverket i Georgien som anordnade ett rundabords-samtal där 25 icke-statliga organisationer, universitet, högskolor och fackförbund skrev på ett samförståndsavtal (MoU) där de kom överens om att aktivt delta i kampen mot miljöföroreningar och samarbeta gällande miljöfrågor.

Photo: Sweden Alumni Network Georgia

Ökad fokus på de unga

Under detta år involverade alumnnätverken även hundratals barn och ungdomar med målet att sprida kunskap om plastkonsumtion hos framtida generationer. SI-alumnnätverket i Zimbabwe bjöd in högstadieelever att delta i ett diskussionsforum om plaståtervinning och arrangerade ett slutseminarium på ambassaden där studenter fick presentera uppfinningar tillverkade av återanvända plastprodukter. I Etiopien arrangerade nätverket ett besök på tema plastkonsumtion på en skola för döva barn i Addis Abeba.

Photo: SI Alumni Network Zimbabwe

En betydande del av den plastfria veckan utspelade sig på Facebook och Instagram, vilket varit speciellt värdefulla plattformar när flera regioner i världen inte kunnat anordna fysiska evenemang till följd av pandemin. Inom vissa nätverk, såsom Belarus, Turkiet (kapitlen i Istanbul och Ankara) och Brasilien har utmaningen uteslutande ägt rum på sociala medier. Även för SI har stora delar av kampanjen kommunicerats online, bland annat med två webbinarium. Dessutom beräknas ca 6000 personer ha nåtts av SI:s sociala mediakampanj och budskap om plastkonsumtion – exklusive nätverkens alla egna kampanjer och inlägg.

Sammanfattningsvis är vi väldigt nöjda med veckan och allt fantastiskt engagemang. Antalet aktiviteter som anordnats under den plastfria veckan bevisar att det globala nätverket at SI och Sverigealumner är en målmedvetet och kreativ rörelse som framgångsrikt sprider hållbarhetsbudkapet i bred skala!