Besök svenska EU-investeringar

2-12 maj pågår kampanjen ”Europa i min region”, som ger allmänheten möjlighet att ta del av konkreta exempel på satsningar och möta projektägare och organisationer som får EU-finansiering. Under kampanjperioden kommer SI att lyfta ett par samarbeten som startat med finansiering från SI och gått vidare till EU-finansiering.

EU-kampanjen ”Europa i min region” pågår 2-12 maj och är en del av en EU övergripande kampanj, Europe in my region, som koordineras av Europeiska kommissionen, där EU-projekt över hela Europa öppnar dörrarna för allmänheten. Kampanjen vill lyfta hur EU-pengarna gör nytta på hemmaplan och visa hur EU-finansierade projekt påverkar en kommun, region eller hela Sverige.

Besök en utställning om varför fjällräven har örhängen, delta på ett lunchseminarium om framtidens gröna lantbruk, få reda på hur 3D-printing bidrar till ökad hållbarhet, eller hur geologi kan användas inom turism. Detta är ett axplock av vad årets kampanj ”Europa i min region” erbjuder.

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med EU-länderna runt Östersjön och länderna i EU:s så kallade Östliga partnerskap. De projekt som Svenska institutet finansierar i Östersjöregionen ska bland annat bidra till att uppfylla målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategin pekar på de utmaningar som regionen står inför och som vi löser bäst tillsammans i samarbete mellan länderna runt Östersjön.

Inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme finansierar Svenska institutet projekt som syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt fem av länderna i EU:s Östliga Partnerskap. Under sommaren pågår en  ansökningsomgång gällande såddfinansiering vilket ger möjlighet för aktörer att påbörja samarbeten i Östersjöregionen.

Många som startat sitt samarbete i Östersjöregionen med stöd från Svenska institutet har sedan sökt och beviljats finansiering från något av EU:s finansieringsprogram. Svenska institutets uppföljningar visar att projekt finansierade av SI fått ytterligare 923 miljoner kronor i finansiering, vilka främst kommer från EU:s finansieringsprogram. De projekt som ingick i uppföljningarna hade totalt beviljats 103 miljoner kronor av Svenska institutet.

– Vi ser att SI:s finansiering kan vara början för samarbeten som pågår över lång tid och de fokuserar på relevanta frågor för EU och särskilt för Östersjöregionen, berättar Åsa Lundmark enhetschef på Enheten för Projektstöd

Under kampanjperioden kommer vi att berätta mer om några av dessa projekt här på hemsidan och på Twitter.