Category: Ledarskapsprogram

Svenska institutet genomför sedan 2020 SI Public Sector Innovation Programme i samarbete med svenska universitet och högskolor. Nu har SI beviljat nytt stöd till sju utbildningsprogram som riktar sig till tjänstemän och förtroendevalda i offentlig sektor i ett tjugotal låg- och medelinkomstländer. Syftet med utbildningarna är att utbilda personer som kan bidra till innovation och genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i offentlig sektor.
Grafisk bild som visar de 17 Globala Målen för hållbar utveckling.