Category: Ledarskapsprogram

Tillsammans med myndigheterna Sida och Vinnova erbjuder nu SI svenska lärosäten möjligheten att ansöka om stöd för att genomföra ett globalt ledarskapsprogram med syftet att stärka nyckelpersoners förmåga att bidra till en hållbar omställning enligt Agenda 2030.  
Sida, Svenska institutet respektive Vinnovas logotyper i rad.