Category: Projektbidrag

Företag i Östersjöregionen behöver ta korruption på större allvar. Den slutsatsen drar Transparency International Sverige i en rapport efter ett nyligen avslutat internationellt projekt om antikorruption i länder runt Östersjön.
En hand som tar upp sedlar ur en plånbok