Category: Sverigebilden i världen

På Nordens dag den 23 mars kl. 13.00–14.15 anordnar Föreningen Norden och Svenska institutet ett webbinarium om framtiden för det nordiska samarbetet.
Flaggstänger med de fem nordiska flaggorna