Category: Sverigebilden

De senaste tre veckorna bedöms intresset för Sveriges hantering av coronapandemin ha ökat utifrån antal artiklar. Tonaliteten är överlag neutral, men i jämförelse med tidigare tvåveckorsperiod så förekommer fler artiklr med negativ tonalitet.
Sunrays in a pine forest