Civilsamhället är en viktig drivkraft för reformer och demokratiska utveckling i Ukraina

Vilka är de största utmaningarna civilsamhället står inför under krigstid? Hur kan civilsamhället i Ukraina stödjas i sitt viktiga arbete? Vi träffade tre ledare från civilsamhället i Ukraina när de deltog i ledarskapsprogrammet SI Leader Lab i Stockholm, för att reflektera över situationen för deras organisationer i en tid av krig och vad de har uppskattat mest som deltagare i ledarskapsprogrammet.
Four women in a discussion around a table.

Mariya Levonova och Marta Semeriak arbetar på The Center of United Actions, en NGO som strävar efter att utveckla inkluderande, transparenta och ansvarsfulla demokratiska institutioner på nationell och lokal nivå i Ukraina. Tetyana Teren är verkställande direktör för PEN Ukraine, en organisation som arbetar för att skydda yttrandefriheten och stödjer skribenter i riskzonen.

Som ledare i det civila samhället i Ukraina, vilka skulle ni säga är de största utmaningarna som ni hanterar idag?

Marta Semeriak, vice VD för organisationsutveckling av Center of United Actions:

– Civilsamhället är en viktig drivkraft för reformer och demokratisk utveckling i Ukraina, och dess främsta utmaning nu under kriget är att fortsätta driva på för en demokratisk framtid för vårt land trots den ständiga fysiska och känslomässiga utmattningen som kriget orsakar. Det är svårt att hålla takten när det gäller att främja reformer som kan säkra Ukrainas europeiska framtid. Ständiga tragedier runt omkring, avskyvärda grymheter och förstörelsen av allt vi har byggt upp under så lång tid innebär en ny svår kontext för de civila organisationernas arbete.

Mariya Levonova, tillförordnad VD för The Center of United Actions, fortsätter:

– Teamets psykologiska status är naturligtvis starkt påverkad av kriget. I natt hade vi 35 drönarattacker bara i Kyiv och ingen av våra medarbetare kunde sova. Detta är vad vi har ställts inför dagligen sedan mer än ett år nu. Det är en enorm utmaning för varje institution och varje organisation i Ukraina. Vi försöker bygga motståndskraft för att arbeta under dessa hårda förhållanden – men det är verkligen en utmaning. En annan utmaning är att det är svårt att vara strategisk och göra den långsiktiga planering som vi är vana vid. Våra intressenter, som myndigheter på olika nivåer, arbetar under krigslagar, vilket innebär att det saknas instruktioner för vårt arbete och även en bristande beredskap att skapa nya policyer och fatta nya beslut.

Two women walking in the nature.
Tetyana Teren är generaldirektör för PEN i Ukraina, en organisation för författare som arbetar för att skydda yttrandefriheten och stödja författare utsatta för hot.

Tetyana Teren, verkställande direktör på PEN Ukraina:

– Det är svårt att tänka på den typen av utmaningar i krigstid, eftersom vår främsta uppgift är att bara hålla oss vid liv. Men som representant för kulturella och mänskliga rättigheter i Ukraina tänker jag naturligtvis på hur jag kan stödja alla människorättsförsvarare och författare i dessa svåra tider. Och hur vi kan fortsätta informera omvärlden om kriget och den ryska aggressionen, om brotten mot ukrainsk kultur och media och om brott mot mänskligheten. Utöver det funderar jag på hur jag kan stärka vår organisation i dessa svåra tider eftersom jag förstår att detta är en viktig grund för ett demokratiskt land: att ha starka organisationer och institutioner.

Hur försöker era organisationer möta dessa nya utmaningar?

Mariya Levonova:

– Vi behöver ha tillräckligt med resurser för att kunna vägleda och hjälpa nationella och lokala myndigheter. Vi har utvecklat och byggt upp vår organisations interna kapacitet och anpassat oss till den nya verklighet vi lever i. Psykologiskt stöd, tydliga regler och rutiner, flexibla arbetstider och kompetensutveckling är några saker som vi jobbar med för att få teamet att hålla fast och fortsätta att nå organisationens strategiska mål för en fortsatt demokratisk utveckling av Ukraina.

Tetyana Teren, tillägger att deras fokus alltid har varit att skydda yttrandefriheten, främjandet av ukrainsk litteratur och kultur, upprätthålla värderingarna och normerna för oberoende journalistik och etablera internationellt kulturellt samarbete:

– Men sedan Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina började, har PEN Ukraine fokuserat allt mer tid på att övervaka ryska brott mot ukrainsk media och kultur, stödja ukrainsk kulturutövare och dokumentera krigserfarenheter.

Marta Semeriak beskriver en bild av Ukrainas europeiska demokratiska framtid:

– Vi ser alla fram emot att demokratin segrar och att vårt land förblir oberoende. Det är den främsta orsaken till att vi kämpar vidare, både på slagfälten och när det gäller att främja reformer som är nödvändiga för att bibehålla rättsstatsprincipen, demokratiska principer för samhällsstyrning och maktbalans.

Ni har nu varit deltagare i SI Leader Lab i fem månader, vilka är era viktigaste lärdomar från programmet?

Mariya:

– När du lever under krigsförhållanden börjar du efter en tid att normalisera situationen. Jag är tacksam för möjligheten att komma ur mitt personliga vardagliga sammanhang för en stund och se den normala världen. Jag är också tacksam för möjligheten att träffa människor från olika länder, regioner och kulturer. Det har hjälpt mig att förstå att vi inte är de enda som står inför dessa problem och att vi inte är ensamma i denna utmanande värld.

Tetyana nämner också nätverkets styrka:

– En av de mest kraftfulla delarna av SI Leader Lab är att man lyckas bygga ett så starkt nätverk med individer och organisationer från 22 olika länder på så kort tid. Det har varit en unik möjlighet att träffa många nya människor och att initiera nya samarbeten med organisationer i andra länder. Jag vet att dessa kontakter kommer vara viktiga i framtiden för att kunna starta olika former av samarbeten. Tack vare Svenska institutet har jag nu starka kopplingar till en mängd fantastiska människor och organisationer runt om i världen.

Marta betonar vikten av de verktyg som man arbetar med i programmet:

– När hela teamet är under ständig press på grund av kriget är det svårt att nå den kreativa sinnesstämning som krävs för att utveckla idéer kring främjandet för demokratiska reformer. Vägen från överlevnadsläge till utvecklingsläge är otroligt svår. Idéverktygen som praktiserades under SI Leader Lab har haft en stor betydelse för att förändra teamets tankesätt. Processen att generera och utveckla idéer blev mer inkluderande, produktiv och roligare. Det fick oss alla att tänka på framtiden, vår organisations utveckling och vårt land trots de ständiga säkerhetshot som vi står inför varje dag.

Även Tetyana betonar vikten av de verktyg och metoder som lärs ut i SI Leader Lab:

– Min huvudsakliga uppgift just nu är att använda verktygen som jag fick i programmet för att stärka mitt team. Som generaldirektör för PEN Ukraine tror jag att detta är min viktigaste uppgift just nu: att fortsätta bygga och stärka min organisation för att hjälpa vårt samhälle att bli starkare efter den ukrainska segern.

SI Leader Lab samlar 100 inflytelserika ledare från civilsamhället i 22 länder som alla arbetar för hållbarhetsmål 16 – Rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen. Programmet ger deltagarna möjlighet att växa som ledare, utbyta erfarenheter, skapa nya kontakter och att prova innovativa verktyg och metoder kopplade till opinionsbildning tillsammans med kollegor som jobbar med liknande frågor.

Läs mer om SI Leader Lab på engelska här: SI Leader Lab – Connecting leaders in civil society – Svenska institutet