De är nominerade till årets Coronahjälte

Årets Coronahjälte delas av företaget Consid ut till en individ som bidragit till att göra samhället lite bättre genom att utbilda och motverka smittspridning under Covid-19 pandemin. SI:s Ann Molin är nominerad tillsammans med Emma Frans, Anders Tegnell och H.K.H Prinsessan Sofia.
Bild på projektledare Ann Molin på en gata.

Hack for Sweden är ett nationellt uppdrag från den svenska regeringen som sedan i mars projektleds av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Svenska institutet ska på regeringens uppdrag samordna Hack for Sweden internationellt. Det första uppdraget var under våren att hitta lösningar på konsekvenserna av covid-19. Ann Molin är projektledare för initiativet.

Grattis till nomineringen! Vad betyder den för dig?

– Att ens bli omnämnd i samma mening som Anders Tegnell, H.K.H. Prinsessan Sofia och Emma Frans är oerhört hedrande, och snudd på overkligt. Jag känner djupt respekt för det arbete som alla tre övriga nominerade har utfört, inom sina respektive områden. De har alla visat prov på exceptionellt mod och yrkesskicklighet, som jag beundrar. Samtidigt är nomineringen ett erkännande av det arbete jag utfört, och det är naturligtvis väldigt roligt.

 Vad har varit framgångsrikt med de hackatons som du genomfört?

 – Först och främst är alla hackatons jag varit projektledare för, inklusive Hack the Crisis Sweden som nomineringen gäller, resultatet av ett hårt och mycket dedikerat arbete av ett superbra team. Tillsammans har vi lyckats engagera människor och organisationer från alla delar av samhället, i arbetet med att skapa riktiga, hållbara lösningar. Framgången ligger både i de nya kontakter som skapas över organisationsgränser, sektorsgränser och nationsgränser samt i de konkreta samhällsnyttiga lösningar som skapas. För mig är detta vägen till att återuppfinna demokratibegreppet för det 21 århundradet, genom att involvera medborgarna i skapandet av de tjänster vi alla ska nyttja. Medborgardriven innovation, helt enkelt!

Vad är ditt bidrag till att minimera effekterna av covid-19?

– Flera av de vinnande bidragen från Hack the Crisis Sweden är nu igång med pilotverksamhet i Sverige och Europa, bland annat BrightAct, AidItTo och BreakEven. Mitt bidrag är att jag var projektledare för Hack the Crisis Sweden, där de möttes och skapade sin lösning.

 Vad ser du fram emot under 2021?

– Never waste a good crisis! Svåra tider visar oss också vägen framåt och hur vi måste utvecklas för att komma vidare. Jag ser därför särskilt fram emot Hack for Earth, ett globalt online hackathon med målet att hitta lösningar på de 17 globala målen, i samband med nästa världsutställning Expo2020.