“Det är otroligt hur mycket man får ut av programmet”- Malmö universitet delar erfarenheter från SAYP

Vi satte oss ner med Tom Nilsson från Malmö universitet för att höra mer om hur det är att vara arrangör för utbildningsprogrammet SI Academy for Young Professionals (SAYP).
Bild på Tom Nilsson

SI Academy for Young Professionals (SAYP) är ett utbildningsprogram som organiseras av Svenska institutet i nära samarbete med svenska lärosäten. Varje år utlyser SI möjligheten för svenska lärosäten att arrangera utbildningsprogrammet. 2023 beviljades sex lärosäten det sammanlagda stödet på 16,9 miljoner svenska kronor. Malmö universitet är ett av lärosätena.

Kursen Sustainable Public Management som Malmö universitet genomför riktar sig till anställda inom den offentliga sektorn och civilsamhället i Baltikum och Östersjöregionen. Kursen tar upp ämnena offentlig förvaltning, transparens, ledarskap, jämställdhet och etik inom offentlig förvaltning. Tom Nilsson, universitetslektor och koordinator på Malmö universitet delar med sig av sina erfarenheter av att genomföra SAYP-moduler.

– Vi har varit en liten kärngrupp som genomfört SAYP på Malmö universitet sedan 2015. Sen har vi andra på universitetet som kommer in ibland och bidrar med sin kunskap, som doktorander och andra forskare. Det är över 8 år av SAYP-kurser som genomförts och hundratals deltagare som gått dessa utbildningar. Ganska otroligt faktiskt när man stannar upp och tänker på det. Det är ett fantastiskt program och helt otroligt vad mycket man får ut av det, berättar Tom.

På Malmö universitet har man arbetat fram en struktur för SAYP-moduler som gynnar både deltagare och lärare. Inom varje tematik ser man till att tillräckligt med tid ägnas åt teori, erfarenhetsutbyte och studiebesök hos svenska myndigheter och civilsamhällsorganisation. Ett format som har gjort SAYP till en attraktiv utbildning.

– Det är svårt att jämföra med andra utbildningar. Målgruppen är otroligt spännande; vi får in unga, drivna, nyfikna och engagerade människor som vill någonting, och med sig har de mellan fem och tio års erfarenhet inom ett av våra ämnesområden. De tar med sig jättemycket in i utbildningen och tillsammans kan vi skapa en kollektiv kunskapsprocess. Det blir en väldigt intressant dialog när vi som lärare kommer med våra begrepp och forskningserfarenheter, och deltagarna kommer med praktiken som kan svara upp i detta. Vi lär oss lika mycket som de gör, säger Tom och fortsätter:

– Jag brukar säga till våra SAYP-deltagare att det är det roligaste jag gör på hela året inom ramen för mitt arbete. Man lär sig väldigt mycket genom att ganska intensivt jobba tillsammans med denna fantastiska grupp av deltagare. Sen har vi lyckats, kanske för att vi hållit på länge, att bygga upp ett namn i regionerna. Vi har fantastiskt många bra sökande.

Att vara SAYP-arrangör ger möjlighet  att bygga ett nätverk av engagerade inom universitetets valda ämnesområde. Malmö universitet har lyckats skapa en struktur för fortsatt engagemang med deltagarna efter att deras två-veckors kurs är över.

– Som en del av vår kurs får deltagarna utforma ett gemensamt projekt där de tar fram en projektidé, en budget, plan för samarbetspartners och intressenter osv. Projektet ska ligga inom ämnesområdet för kursen och de olika behov deltagarna har i sina kontexter. Detta presenteras i slutet av kursen. I alumnverksamheten märker man sedan att de har kontakt med varandra, de har börjat jobba med varandra i olika projekt, både deltagare från samma land men även från olika länder. Alumnerna är en skatt vi sitter på, hundratals unga, som var väldigt framgångsrika redan när de kom hit och som nu är rådgivare till presidenter och beslutsfattare, chefer i olika förvaltningar och ledare i civilsamhällsorganisationer. Vi sitter med kontakter till människor som kan göra skillnad och ändra på saker, berättar Tom.

– Vad som har varit kul är att vi verkligen har försökt utnyttja den här möjligheten genom att följa upp kursen på olika sätt. Vi har medel där alumner kan ha  idéer om att de vill samarbeta med oss eller svenska organisationer på något vis, och då kan vi tillföra medel för att täcka vissa kostnader. Då lever det vi byggt vidare och vi lyckas hålla kontakten med ganska många av de som gått våra kurser. Det gör att vi kan fortsätta att jobba tillsammans med de som har idéer och förslag.

När Tom får frågan om hur han ser på samarbetet med SI och andra arrangörer av SI Academy for Young Professionals poängterar han styrkan i utbytet av lärdomar arrangörerna emellan.

– Det känns som om det har är en ambition från SI att se till att vi arrangörer utbyter lärdomar och erfarenheter. Vi har inte sett varandra som konkurrenter utan det känns mer som om vi verkligen försöker hjälpa och stötta varandra. Samtidigt tycker jag SI har varit fantastiskt bra att samarbeta med. Det känns som om allting har varit enkelt och pragmatiskt. Inom SAYP har SI lyckats bygga en relation som grundar sig på att man har tillit till varandra och stöttar varandra, det känns som att vi gör detta tillsammans och vi vill utveckla detta tillsammans. Har vi synpunkter så finns det alltid gehör för det. Det tycker jag har fungerat jättebra.