”Det har varit en fantastisk möjlighet att få lära sig av svenska företag”

Sverigeveckan gär precis över för de 32 företagsledare från Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia som samlats genom Swedish Institute Management Programme (SIMP) Afrika. Vi bad några av deltagarna att berätta om hur de upplevt programmet så här långt.
A group photo of 32 African business leaders.

Swedish Institute Management Programme (SIMP) är ett ledarskapsprogram som är framtaget för ambitiösa och innovativa företagsledare som vill brygga gapet mellan vilja och handling vad gäller hållbarhet. Programmet pågår under sex månader med interaktiva sessioner online och ett besök i Sverige. Under programmet får deltagarna möjlighet att dela erfarenheter, diskutera utmaningar och hämta kunskap av experter på ämnena hållbart företagande och ledarskap. Sverigeveckan, fokuserar på inspiration och studiebesök. Under veckan får deltagarna uppleva hållbarhet i praktiken och utbyta kunskaper med svenska företag och experter.

En av deltagarna är Nushin Ghassmi Gilani från Kenya. Hon är ansvarig för hållbarhet och kommunikation på Industrial Promotion Services (IPS) och det ligger i hennes uppgift att leda hållbarhetsutvecklingen för en företagsgrupp med kontor i Östafrika, Västafrika och Centralasien. Nushin beskriver sverigeveckan som en möjlighet för inspiration och lärande inför hennes företags strategiarbete:

– Jag tycker att den exponering vi fick under sverigeveckan var fascinerande. Vi har integrerat hållbarhet till en viss grad i vår verksamhet på IPS. Nu tittar vi på hur vi kan utveckla vårt företag med hållbarhet som främsta mål för att verkligen bli målstyrda organisationer. Det har varit en fantastisk möjlighet att få lära av svenska företag. Studiebesöket till Stora Enso var ett uppvaknande. Den finns en övertygelse bland afrikanska företag om att vi måste utveckla och industrialisera våra länder för att bygga upp våra ekonomier. Jag är övertygad om att vi kan göra det på ett miljövänligt sätt. Att få träffa hållbara företag i Sverige som lyckats, har verkligen stärkt mig i tron om att vi också kan göra det. Nu tänker jag på hur vi tar dessa banbrytande försök tillbaka till vår region och leder denna utveckling med hållbarhet som syfte istället för ekonomiskt vinst. För mig har den här upplevelsen varit väldigt upplysande, och toppa det med underbara människor, fantastiska upplevelser och massor av skratt.

I år besökte deltagarna Dalarna såväl som Stockholm. Förutom Stora Enso besökte deltagarna Leksands Sparbank, Dalarna Science Park, Falu koppargruva och Fryshuset.

Abella Bateyunga, grundare och direktör för Tanzania Bora Initiative och Impact Hub Dar Es Salaam, håller med Nushin och delar med sig av hur viktigt det varit att få se hållbarhet i praktiken.

– Innan jag blev en del av det här programmet, såg jag på hållbarhet som något lyxigt. Jag var så omgiven av olika behov i mitt lokalsamhälle att hållbarhet kändes som det lilla extra som jag saknade energi till. Men det har verkligen varit av godo för mig att vara en del av detta ledarskapsprogram och få se hållbarhet från dess bästa sida. Jag tar med mig så mycket tillbaka från min vecka i Sverige. Nu ser jag hållbarhet i allt jag gör. Hållbarhet är klimatet, ekonomin, människors rättigheter. Hållbarhet finns i vardagslivet. Det har verkligen varit bra att få en bild av vad hållbarhet är. Framåt är jag väldigt motiverad på att inkludera hållbarhet i min organisations verksamhetsstrategi.

Bild från en SIMP Afrika workshop 2023. Foto: Safi Sabuni/Svenska institutet

Det som gör SI:s ledarskapsprogram till en viktig grogrund för inspiration är också sammansättningen av deltagare. SIMP Afrika deltagarna har alla ganska olika bakgrunder, de är allt från grundare av företag till mellanchefer med ansvar för hållbarhet, forskning och utveckling. Tillsammans representerar de en lång rad sektorer såsom telekommunikation, finans, jordbruk, gruvnäring, företagsinkubatorer med mera. Bara utbytet deltagarna emellan har skapat nätverk med kontakter i regionen och i deras hemländer, förklarar Theophile Ishimwe, ansvarig för företagsbesiktning på LuNa Smelter ltd – en leverantör av högkvalitetskoppar i Rwanda.

– Människorna jag träffade var otroligt trevliga och öppensinnade. Jag har utvecklat många goda relationer och utvidgat mitt nätverk. Jag har lärt mig mycket av dem då vi kunde utbyta idéer och tankar väldigt öppet under SIMP.

Nu fortsätter programmet online och deltagarna kommer att vägledas genom skapandet av ”Road Maps” för att utforma genomförandet av deras viktigaste lärdomar och de steg de vill ta under nästa år.