Digital workshop om trygga publika transporter

Den 28 april deltog 26 personer från SI:s projektnätverk Urban Challenges i Colombia, Brasilien, Mexiko och Sverige i en digital workshop med fokus på hur publika transporter kan hållas säkra och funktionella under rådande pandemi.
Urban Challenges' logotype

Under workshopen diskuterades frågor som hur vinstdrivna transportsystem ska kunna hålla sig flytande när människor avråds från att använda dem, hur säkerheten påverkas av den minskade andelen resenärer och hur kommunikationsinsatser kan genomföras.

Deltagarna i workshopen samarbetar sedan tidigare genom SI:s treåriga satsning Urban Challenges som inleddes med en fysisk workshop i Medellin, Colombia i november 2019. Det övergripande syftet med Urban Challenges Latinamerika är att skapa trygga publika transporter med fokus på utsatta grupper. Workshopen som genomfördes digitalt den 28 april var ett tillägg till den befintliga processen i syfte att möta de nya behov och problem som deltagarna ställs inför med anledning av Covid 19 samt att skapa ett samtalsforum för att kunna dela erfarenheter och goda idéer.

SI kommer att följa upp workshopen och undersöka möjligheter och behov att initiera projekt kopplat till de frågor som framkom under workshopen.

Karin Kärr och Oskar Röhlander