Erfarenheter av SI Public Sector Innovation Programme – möjligheter och tips inför ansökan

Nu är utlysningsperioden öppen för SI Public Sector Innovation Programme. Vi vet att det kan vara en krävande process att få till en lyckad ansökan. Därför har vi pratat med Jessica Hansson, affärsutvecklare på Lunds universitet, som delar med sig av sina erfarenheter och lyfter möjligheter med programmet.

– Det som gör SI Public Sector Innovation Programme unikt är den akademiska förankringen i att utlysningen enbart vänder sig till lärosäten. En ytterligare aspekt som gör att programmet sticker ut är det stora fokuset på offentlig sektor.

Jessica Hansson har varit involverad i ansökningsprocessen sedan SI Public Sector Innovation Programme startade år 2020. Hon har en nyckelroll i att samorda och sätta ihop flera av Lunds universitets ansökningar. Hennes involvering från start gör att hon har följt flera utbildningsprogram över tid och fått ta del av deras positiva resultat.

Vad möjliggör SI Public Sector Innovation Programme?

-Vi på Lunds universitet har fått en möjlighet att utveckla program som vi annars kanske inte skulle ha resurser till, varken finansiellt eller tidsmässigt. Vi har kunnat testa idéer till praktiska erfarenheter där vi har bjudits på intressanta diskussioner och kunskapsutbyten som har lett till spännande läroprocesser. Parallella och gemensamma forskningsprojekt har uppstått efter diskussion med deltagare där vi har kunnat fördjupa oss i nya frågor och dilemman.

Hur har SI Public Sector Innovation Programme hjälpt er att bredda era nätverk?

-Nätverksbyggande är en starkt bidragande faktor till att vi jobbar med programmet. Vi på Lunds universitet är vana att ha partnerskap och samarbeten på nationell nivå i våra samarbetsländer. Det är däremot svårt som lärosäte att etablera samarbeten på lokal och regional nivå i dessa länder, men SI Public Sector Innovation Programme har möjliggjort för nätverksbyggande på alla nivåer och gett oss nya plattformar att samverka på. Vi når ut dit vi annars inte hade nått ut.

Jessica Hansson tillägger att ytterligare en viktig del av programmet är att de kan bygga upp ett alumni-nätverk. Alumnerna har mycket praktisk information om kontexten och kan ge bra insikter till forskningen. De kan också involveras som intressenter i andra forskningsprojekt och utbildningar.

Vilka resultat har ni sett hittills?

– Våra utbildningsprogram bidrar till ett erfarenhetsutbyte mellan praktiker och akademin i långsiktiga insatser som leder till förändringar över tid. Vi kan redan nu se förändringar i form av kunskapshöjande på individnivå, organisatoriska förändringar på deltagarnas arbetsplatser, men också stora förändringar på nationell nivå som har fått genomslagskraft i arbetet att skapa hållbara samhällen.

Till dig som vill söka SI Public Sector Innovation Programme så kommer här Svenska institutets fem tips!

  1. Börja i tid. Det tar ofta längre tid än du tror att komma i gång. Rätt samarbetspartner ska hittas, flera bilagor ska fyllas i och ramarna ska sättas för utbildningsprogrammet.
  2. Se över utlysningen noggrant och vilka krav som måste uppfyllas. Ett tips är att sammankalla till ett öppet möte på lärosätet för att undersöka intresset och vilka styrkeområden samt samarbetsmöjligheter ni har.
  3. Identifiera rätt partners. Det finns ett mervärde i att hitta rätt samarbetspartners med särskild kompetens som gynnar programmets mål. Hitta dessa tidigt.
  4. Se möjligheterna. Hur kan SI Public Sector Innovation Programme bidra till er forskning och utveckling?
  5. Vänta inte med din fråga. Var inte rädd för att fråga om du undrar över något. Vi hjälper gärna till.

Här hittar du mer information om kring att arrangera ett utbildningsprogram inom SI Public Sector Innovation Programme.