”Ett jämställt föräldraskap är ett samarbete, något mammor och pappor gör tillsammans.”

I SI:s nya utställning Parenting – an equal opportunity skildrar dokumentärfotografen Elin Berge ett antal föräldrar i Sverige som har valt att leva jämställt. Här berättar Berge om arbetet med utställningen, om fallgropar och förhoppningar.
Närbild på en nyfödd naken bebis som ligger i sin mammas famn

Fotoutställningen Parenting – an equal opportunity är uppföljaren till Swedish Dads, en av Svenska institutets mest efterfrågade utställningar. Den här gången står det jämställda föräldraskapet i centrum. I 23 bilder skildrar dokumentärfotografen Elin Berge vardagen för några föräldrar i Sverige som har valt att leva jämställt. Hur gör man om man vill utgå från växelverkan och behov istället för uppfattningar om vad som är traditionellt manligt och kvinnligt?

Berge tog avstamp i sitt eget liv som yrkesarbetande tvåbarnsmamma när hon fick frågan om att skildra föräldrar som stävar efter att få till den svåra balansen mellan familj och yrkesliv.

Närbild på Elin Berge, klädd i svart med blond page.
Elin Berge

Hur tog du dig an uppdraget?
– Jag började med att fundera över min egen situation. Strävan efter ett jämställt föräldraskap har varit självklart för mig och min man. Något som båda två tycker gynnar oss som individer, vår relation och kontakten med våra barn. Jag ville skildra samarbetet som uppstår när två föräldrar delar den grundsynen, men även röra vid de utmaningar som finns för att upprätthålla jämställdheten, för det är ju som alla vet skillnad mellan teori och praktik.

Hur valde du vilka du skulle porträttera?
– Jag började med att kontakta vänner till oss som jag vet delar samma strävan, men jag gjorde även research för att ta mig utanför min egen bubbla. Jag vill visa att strävan efter jämställdhet finns i alla samhällsklasser och hos folk med olika bakgrund. Hur den uttrycker sig är också individuellt. Jag tyckte det var intressant att lyssna till föräldrarnas resonemang om vad ett jämställt föräldraskap är och hur de gör för att upprätthålla det.

Vad var viktigast att skildra för dig?
– Jag tror att jämställdhet leder till lyckligare föräldrar. Männen vinner på det genom att de får djupare kontakt med sina barn. Och kvinnorna genom att de inte behöver offra sina karriärer och livsdrömmar utanför familjen. Jag ville också visa att ett jämställt föräldraskap kan finnas även där föräldrar separerat och i samkönade relationer.

– Men det viktigaste för mig var nog barnperspektivet. I grund och botten handlar föräldrars strävan efter att skapa hållbara och fungerande relationer om kärleken till barnen – och jag tror jämställdhet är en nyckel till sådana relationer. Jag ville fånga den existentiella känslan i samvaron mellan föräldrar och barn. Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma att ett jämställt föräldraskap är ett samarbete, något mammor och pappor gör tillsammans. Jag hoppas att min utställning kan leda till dialog om hur detta samarbete sker mellan föräldrar och på vilket sätt det förändrar både mäns och kvinnors roller.

Vad var svårast?
– Det var att allt som jag ville skildra liksom inte syns så mycket. Det handlar om människors alldagliga vardag och mycket av jämställdheten sker nog i samtal över middagsbordet, med exempelvis torr planering av kalendrar. Jag ville också hitta en balans där jag inte hamnade i ett blåögt romantiserande av de ”jämställda föräldrarna”. Det har varit viktigt för mig att framhålla att jag fotograferar människor som strävar efter jämställdhet, för vem bestämmer egentligen när ett föräldrapar är jämställt? Intervjuerna som visas i filmen hjälper till att nyansera det hela. Där förstår betraktarna att jämställdhet är en komplex fråga som kan vändas och vridas på många gånger om. Och i praktiken är det inte alltid så lätt.

Parenting – an equal opportunity kan som alla SI:s utställningar byggas upp på plats och visas av svenska ambassader och konsulat runt om i världen. Den passar bland annat i sammanhang som diskuterar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och papparollen. Först ut att visa Parenting blir den svenska ambassaden i Bangkok, som i juni står värd för ”Sweden – Thailand Sustainable Development Forum 2022”.

Elin Berge (f. 1978) är prisbelönt fotograf och filmare och har i många år utforskat hur normer och maktstrukturer påverkar kvinnors liv. Hon arbetar helst med långa dokumentära projekt för utställning, bok eller film. Hennes tidigare arbeten Slöjor (2006), Drottninglandet (2009), Kungariket (2015) och Awakening (2020) har fått stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Berge är medlem av det nordiska fotokollektivet Moment och representerad internationellt av INSTITUTE artist.

Den svenska föräldraledigheten
När Sverige, som första land i världen, införde föräldraledighet för både mammor och pappor 1974
var det ett viktigt steg för att öka jämställdheten i såväl arbetslivet som familjen.
För att uppnå en jämnare fördelning av föräldraledigheten mellan könen reserverades tre månader för vardera förälder 2016. I dag tar papporna ut närmare 30 procent av alla föräldradagar, vilket kan jämföras med 0,5 procent 1974.

Swedish Dads
Fotografen Johan Bävmans utställningen Swedish Dads är ett av SI:s mest uppskattade, använda och omskrivna arbetsmaterial och har visats i över sjuttio länder sedan mellan 2016 och 2019. I flera fall har utställningen kompletterats med en lokal utställning med lokala pappor och samtal om jämställdhet och papparollen.