Sweden-India Mobility Hack

Utsläpp, trafikolyckor och ineffektiva trafikflöden är problem som delas av alla stora städer i världen. Sverige och Indien har därför gått samman för att ta itu med viktiga frågorna rörande säkra och hållbara transporter.
Två kvinnor ska hyra en el-scooter
Svenska institutet är värd för ett 42-timmars digitalt hackaton i februari 2021.Målet är att designa, testa och genomföra idéer för framtiden - med särskilt fokus på rörlighet.
Genom att samla kreativa idéer och utveckla nya koncept vill vi skapa lösningar för att förbättra den nuvarande situationen.
Studenter, entreprenörer och andra kreativa uppmanas att gå med, för att hjälpa till att lösa dessa frågor och stödja och driva den pågående utvecklingen.

Läs mer om hackatonet och anmäl dig

Project manager

Karin Kärr

For Press inquiries

Ulrika Horn af Rantzien
ulrika.hornafrantzien@si.se