Informationsseminarium om SI Ukraine Cooperation Programme (på svenska)

I samband med utlysningen till det nya projekstödsprogrammet SI Ukraine Cooperation Programme arrangerar Svenska institutet ett informationsseminarium online för dig som planerar att söka medel. Välkommen att delta!
Foto: Magnus Liam Karlsson

Om utlysningen

Svenska institutet (SI) erbjuder svenska aktörer och deras samarbetsparter i Ukraina bidrag för att tillsammans genomföra projekt som syftar till att stödja Ukrainas uppbyggnad, reformarbete och EU-integration inom områden som inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel, samt mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Utlysningen är öppen mellan 12 mars och 15 maj 2024.

Det finns tre typer av bidragformer inom programmet:

Projektförberedelse
Projektförberedelse innebär mindre projektstöd som syftar till att lägga grunden för samarbeten mellan Sverige och Ukraina. Det kan handla om kontaktskapande aktiviteter, möten och workshoppar för att diskutera eller genomföra enklare förstudier.

Samarbetsprojekt
Samarbetsprojekt är ett projektstöd för implementering och genomförande av kapacitetshöjande verksamhet hos aktörer och/eller gentemot specifika målgrupper i Ukraina.

Tematiskt utbildningsprogram
Ett projektstöd för att genomföra ett tematiskt utbildningsprogram gentemot målgrupper i Ukraina. Syftet är att stärka deltagarnas kompetens att kunna verka för reformer och utveckling som i sin tur bidrar till Ukrainas möjligheter till EU-integration.

Om informationsseminariet

Informationsseminariet riktar sig främst till dig som planerar att söka medel under pågående utlysning. Vi ger övergripande information om utlysningen samt information om vilka krav och riktlinjer som gäller. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Vänligen notera att detta informationsseminarium genomförs på svenska.

Datum: 8 april 2024
Plats: Online på Zoom. En möteslänk skickas ut till anmälda deltagare.
Tid: 10.00 – 11.30
Anmälan: Klicka på länken för att komma till anmälningsformuläret. 

OBS! Du behöver anmäla dig senast kl 16.00 den 7 april.

SI arrangerar även frågestunder under de sista veckorna av utlysningen. Se datum på utlysningens sida.