7 Day Challenge – kan du leva klimatsmart?

7 Day Challenge är ett koncept framtaget av Svenska institutet och Green Teams Initiative i Kenya. Syftet med utmaningen är att stimulera till klimatdebatten lokalt och internationellt, bidra till ökat klimatengagemang och medvetenhet samt skapa nya nätverk för svenska ambassaders klimatengagemang.

Svenska ambassader och lokala samarbetsparter utmanar  kända profiler, beslutsfattare, studenter, personer i alla åldrar att utmana sig själva och andra att leva hållbart i sju dagar. Syftet med utmaningen är att ge deltagarna nya insikter och kunskap. Genom att delta i utmaningen får deltagarna prova på hur det är att leva hållbart samtidigt som de förbättrar sin livskvalitet. Under utmaningen fokuserar deltagarna på att finna innovativa hållbara lösningar inom de tre kategorierna: EAT, MOVE and LIVE, dvs. vad det människor gör till vardags och som påverkar miljön – äter, lever och förflyttar sig.

Deltagare uppmuntras att dela med sig av sina upplevelser i social media via #7 Day Challenge och deltar i worklabs, publika presentationer och andra miljörelaterade aktiviteter. 7 dagars utmaningar har framgångsrikt genomförts i Nairobi, se filmen https://vimeo.com/192598234 , Jakarta och Porto Allegre, Brasilien. Flera städer har anmält sitt intresse att anta utmaningen under 2017.

Datum