She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram för drivna kvinnliga entreprenörer i Mellanöstern och Nordafrika som bygger hållbara företag med potential att skapa förändring och utveckling i samhället det verkar i.

32 kvinnliga entreprenörer från Algeriet, Egypten, Iran, Jordanien, Marocko, Palestina och Tunisien deltar i She Entrepreneurs som pågår under fem månader med online-seminarier, mentormöten, grupparbeten och individuellt arbete.