She Entrepreneurs

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.
Kvinnliga entreprenörer som deltar i Svenska institutets ledarskapsprogram She Entreprenuers.

She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram för drivna kvinnliga entreprenörer i Mellanöstern och Nordafrika som bygger hållbara företag med potential att skapa förändring och utveckling i samhället det verkar i.

32 kvinnliga entreprenörer från Algeriet, Egypten, Iran, Jordanien, Marocko, Palestina och Tunisien deltar i She Entrepreneurs som pågår under fem månader med online-seminarier, mentormöten, grupparbeten och individuellt arbete.