She Entrepreneurs

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.
Three different images showing young women in discussions.

She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram för drivna kvinnliga entreprenörer i Mellanöstern och Nordafrika vars företag bidrar till en hållbar utveckling i samhället de verkar i. Närmare 30 entreprenörer deltar i programmet som pågår under sex månader med regelbundna online-seminarier och stöd från svenska mentorer. She Entreprenuers erbjuder kunskap, verktyg och nätverk som hjälper deltagarna att utvecklas som ledare och att skala upp sina företag och bidra till en positiv påverkan på samhälle och miljö.

För mer information om She Entreprenuers. 

Programansvarig

Maria Henoch