Agenda 2030 cookathon i Belgrad.

För att uppmärksamma matens betydelse för en hållbar stad organiserar svenska ambassaden i Belgrad och SI ett cookathon. Deltagarna har till uppgift att skapa måltider som bygger på FN:s globala mål och som kan tillämpas var som helst på jorden.

I cookathonet medverkar sex team med vardera en kock, en matbloggare och en student från restaurangskola som får till uppgift att laga två måltider med lokalproducerade grönsaker som är ekologiska och hälsosamma, en måltid tillagas på matrester.

De medverkande teamdeltagarna får också till uppgift att berätta hur de lagar måltiderna, hur de tänker kring val av råvaror och vilka utmaningar teamen ställs inför.

Aktiviteten är en del av projektet Food for tomorrow, ett treårigt initiativ som organiseras av SI på Västra Balkan och i Sverige. Initiativet genomförs i varierande samarbeten och format där team tar sig an utmaningar, där deltagare med olika profil och kompetens arbetar med att lösa konkreta problem inom livsmedelssystemet.

Project Manager