Curious Community – samtal om staden skapar utbyte mellan Sverige och Turkiet.

Hur kan vi bli bättre på att involvera barn i stadsplanering? Den och andra frågor diskuteras i ett publikt samtal i Istanbul den 29 maj, då svenska och turkiska arkitekter möts och utbyter erfarenheter från sina verksamheter.

Samtalet blir det sista i en serie om fem seminarier som diskuterar stadsbyggande och inkludering, och som fört samman experter från båda länderna för att diskutera olika urbana utmaningar, gemensamma för de flesta av dagens städer.

Tidigare under våren har feministisk stadsplanering, tillgänglighetsfrågor, samskapade i staden och migration och värdskap stått på agendan.

I samtalet under rubriken Involving Children in City Planning, som modereras av Cenk Dereli/Nobon, medverkar Linda Pettersson från Urbio, Boğaçhan Dündaralp, grundare till DDRLP och partner i Koridor Mimarlık och Elif Kılıç från Kadir Has University City and Children Studies Program.
Se hela programmet här

Samtalsserien Curious Community är ett samarbete mellan Svenska institutet, Atölye och 3dots och en del av Equal Spaces, ett treårigt utbyte mellan partners i Sverige och Turkiet som initierades av Svenska institutet och Sveriges Generalkonsulat i Istanbul 2018.

Läs mer  här

Program Manager

Jenny Bergström