Turkiet: Equal Spaces – Creative | Smart | Inclusive

Staden, offentliga rum, arkitektur och design står i fokus i projektet som syftar till att bidra till ny dialog och innovativa lösningar för jämställda, smarta, kreativa och inkluderande samhällen.

Utställningar, workshops, labs och publika aktiviteter kommer att äga rum huvudsakligen i Istanbul och Izmir  under hösten. Projektet syftar också till att diskutera digitaliseringens möjligheter i städers utveckling.
Aktiviteterna bygger på interaktion mellan turkiska och svenska partners med fokus på lokala anpassningar. Samarbeten, kreativitet och mångfald är viktiga perspektiv för att utveckla innovativa lösningar. Kreativa stadsområden bidrar till tillväxt, innovation och integration liksom kultur och kreativitet är en viktig ekonomisk sektor för att skapa nya arbetstillfällen och exportintäkter samtidigt som de bidrar till välfärd och hälsa,  hållbarhet, nya modeller för entreprenörskap och social sammanhållning.

Kreativa stadsområden är viktiga för tillväxt, innovation och integration. Kultur och kreativitet är en viktig ekonomisk sektor när det gäller skapande av arbetstillfällen och exportintäkter, men det bidrar också till välfärd och välbefinnande, hållbarhet, nya entreprenörsmodeller och social sammanhållning.
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna bör vara en bra miljö där människor kan leva utan att riskera slösa bort jordens resurser.

Öppna samhällen kräver demokratisk arkitektur. Demokratisk arkitektur kan tolkas som konstruerade miljöer som direkt stöder ett demokratiskt system, frågor om tillgänglighet och jämlikhet, social och ekologisk hållbarhet, och mångfald och kultur som en del av de offentliga utrymmena.

Datum