Urban Challenges ny utställning invigs på House of Sweden i Washington, D.C.

Svenska institutet har tillsammans med Sveriges ambassad i Washington, D C. producerat en ny utställning kring de globala utmaningarna som Sverige och världen står inför
Urban challenges logotyp

Enligt FN beräknas ytterligare 2.5 miljarder människor bo i städer år 2050 varför det krävs att städerna hittar nya sätt att hantera de ökade kraven på naturresurser, bostäder och infrastruktur. De globala målen för en hållbar utveckling Agenda 2030, som antogs av alla FN-medlemsstater 2015, kräver brådskande åtgärder. I utställningen presenteras några av de sociala, ekonomiska och teknologiska lösningarna som svenska aktörer har utvecklat för att möta städernas utmaningar.

Kom och se vad Guerilla Crafts och Yarn Bombing handlar om eller vad demokratisk arkitektur innebär för att skapa hållbara samhällen. Det finns också möjlighet att testa Block Builder applikationen i storskalig miljö.

Utställningen är öppen för allmänheten på helger mellan 12.00 – 17.00. Partners i utställningen är Smart City Sweden, Ericsson, UN-Habitat och Sveriges arkitekter.

Oskar Röhlander

oskar.rohlander@si.se