Demokrati i kubformat

Kuben sätter demokrati och mänskliga rättigheter i fokus. Utformat efter Raoul Wallenberg Academys svenska kubprojekt vänder sig materialet i första hand till utländska ungdomar, som under ett läsår får möjlighet att i ord och bild tolka någon av de 30 mänskliga rättigheter som anges i FN:s resolution från 1948.

Sedan starten 2016 har projektet samlat mer än 1000 gymnasieelever från New York i väst till serbiska Kragujevac i öster.
Läsåret 2017/18 genomförs Kubprojekt på gymnasieskolor i Frankrike, USA och Ungern. Inför varje ny projektstart deltar representanter för varje skola under den årliga förevisningen av det svenska kubprojektet i Stockholm. På plats i Stockholm ges de även möjlighet att träffa svenska organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Varje skola tilldelas också en svensk vänskola, som man arbetar tillsammans med under projektets gång.