Sedan starten 2016 har projektet samlat mer än 1000 gymnasieelever från New York i väst till serbiska Kragujevac i öster.
Läsåret 2017/18 genomförs Kubprojekt på gymnasieskolor i Frankrike, USA och Ungern. Inför varje ny projektstart deltar representanter för varje skola under den årliga förevisningen av det svenska kubprojektet i Stockholm. På plats i Stockholm ges de även möjlighet att träffa svenska organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Varje skola tilldelas också en svensk vänskola, som man arbetar tillsammans med under projektets gång.