Digitalt ledarskap – vad kan vi lära av Estland?

Svenska institutet hälsar välkommen till seminarium under Östersjöfestivalen

Sveriges grannland Estland är det land i världen som har kommit längst med digitalisering av offentlig sektor. I princip allt utom att gifta sig och köpa egendom kan idag göras digitalt och 99 % av statliga tjänster finns online. Estland har som första land i världen infört e-medborgarskap. Vad kan förklara det digitala undret i Estland? Vad kan andra Östersjöländer lära av utvecklingen och vad är nästa steg för Estland?

Välkomna till ett seminarium där det estländska exemplet diskuteras och analyseras.

Medverkande: Lars Truedsson (moderator), Lena Carlsson, stabschef, Tillväxtverket, Anders Ljunggren, Sveriges ambassadör i Estland, Katrin Nyman Metcalf, programdirektör för forskning & juridik vid Estonian e-governance Academy och Elin Wihlborg, professor i Statsvetenskap Linköpings Universitet

Seminariet är en del av Östersjöfestivalen

För anmälan och mer information

Adiam Tedros