För att stimulera till debatt och ge nya perspektiv lanserade SI den digitala utställningen Facing the Climate, framtagen i samarbete med tecknarna Magnus Bard, Riber Hansson, Helena Lindholm, Love Antell och Karin Sunvisson. Facing the Climate är  ett digitalt utställningskoncept och  roar och oroar där den visas.  Facing the Climate”sker i nära samarbete med svenska ambassader runt om i världen.

Lokala tecknare i turnéländerna bjuds in att ge sin syn på klimatet och projektet växer hela tiden likt en snöboll och omfattar nu mer än 35 länder .Utställningarna har besökts av mer än  400.000 besökare. I anslutning till visningarna ordnas samtal, paneldebatter och programaktiviteter.

I år turnerar nya  versioner av utställningen med bidrag från Östafrikanska tecknare från Kenya, Etiopien, Tanzania, Zimbabwe och Uganda. En bok med bidrag från de svenska och internationella tecknarna lanserades på FN förra året och kompletterar utställningen.